Çağrı Merkezi 444 1 300

Uzm. Dr. Dilek Yıldız Babacan

Eğitim

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yüksek Lisans)
 • İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Doktora)

İş Deneyimi

 • Tokat Erbaa 1 Nolu Sağlık Ocağı
 • İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Özel Bilge Hastanesi
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği
 • Türk Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

 • Biyokimya

Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Tacyildiz H, Doventas YE, Koldas M, Seval H, Basınoglu F, Kural A, Yıldız D, Doventas A, Turkal R., 21th National Biochemistry Congress konferansı dahilinde "Turkish Journal of Biochemistry 2009; Volume 34 (Congress Special Issue)" bildiri kitapçığındaki "Oral presentation (KB-060): Diyabetik hemodiyaliz hastalarında asimetrik dimetilarginin düzeylerinin değerlendirilmesi.", 233-234 pp., Istanbul, Türkiye, 28-31 October 2009.
 • Doventas YE, Basinoglu F, Koldas M, Yildiz D, Doventas A, Kural A, Seval H. 31st FEBS Congress. konferansı dahilinde "The FEBS Journal Vol 273 Supplement 1:" bildiri kitapçığındaki "Poster (PP-1042): Comparison between the soluble transferin receptor and serum ferritin as a marker of iron state in hemodialysis patients.", 356 pp., Istanbul, Türkiye. 24-29 June 2006.
 • Turan DB, Yıldız D, Atay AA, Toksöz N. V.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 2012; " bildiri kitapçığındaki poster (PP-63):Kan bağışçılarında ALT taramasının güvenli kan ürünü transfüzyonuna katkısının araştırılması"18-22 Kasım 2012 Antalya 7.5.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Koldaş M, Döventaş YE, Döventaş A, Yamak N, Öz İ, Yıldız Babacan D, Yamak M. Diabetes mellituslu hastalarda glisemik kontrolün immunglobulin düzeylerine etkisi. Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1): 15-19.