Çağrı Merkezi 444 1 300

Klinik Biyokimya bilim dalı; insan organizmasında ki biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Tıbbın temelini oluşturur ve hastalıkların teşhis ve tedavisine yön verici kan, idrar ve vücut sıvılarında biyokimyasal analizleri yaparak diğer bilim dallarına ana yardımı sağlar. 

Sunulan Hizmetler

 • Kan Testleri
 • İdrar Testleri
 • Gaita Testleri
 • Vücut sıvıları ve BOS testleri


Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar ve Uygulanan İşlemler 

 • Enzimler
 • Proteinler
 • Metabolitler
 • Elektrolitler ve mineraller
 • Lipitler
 • Anemi testleri
 • Hormon testleri
 • Serolojik Testler
 • İdrar ve Gaita testleri
 • Kan sayımı ve sedimantasyon
 • Koagülasyon testleri
 • Yükleme testleri
 • İlaç düzeyleri
 • Tümör belirteçleri
 • Gebelik tarama testleri
 • Plevra perikart periton sıvısı ve BOS testleri
 • Antijen antikor testleri
 • Otoantikorlar
 • Flow sitometri testleri
 • Kart testler ( Rota/Adeno,Ggk,Strep A,Vdrl,Hpsa,İnfluenza A+B,Helicobacter pylori )
 • Kan kültürleri
 • Rutin bakteriyolojik kültürler
 • Direk mikroskobik incelemeler
 • Boyalı mikroskobik incelemeler
 • Hızlı antijen testleri
 • Vücut sıvıları kültürü ( Plevra,Periton,Perikardiyal,Sinovyal sıvı ,Diğer vücut sıvıları )
 • Bos kültürleri
 • Doku /Biyopsi/Aspirat /Abse Kültürleri

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu

Ulusal Mikrobiyoloji Bulaşıcı Hastalıkları laboratuvar Tanı Rehberi ( Dış kaynaklı doküman )

Kısıtlı Antibiyogram Raporlama İlkeleri Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Tanı Rehberi

Akılcı Laboartuvar Kullanımı Projesi Bilgi Notu ( Dış kaynaklı doküman )

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 03.11.2023 tarihinde güncellenmiştir.