Çağrı Merkezi 444 1 300

Prof. Zerrin Bayraktar

Prof. Zerrin Bayraktar

Eğitim

  • Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

  • Türk Oftalmoloji Derneği
  • Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Çakır M, Doğan M, Bayraktar Z, Bayraktar Ş, Acar N, Altan T, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Efficacy of intravitreal triamcinolone for the treatment of macular edema secondary to branch retinal vein occlusion in eyes with or without grid laser photocoagulation. Retina 2008; 28: 465-472. (Profesörlük ataması için başlıca araştırma eseri)

Bayraktar Z, Kapran Z, Bayraktar Ş, Acar N, Ünver YB, Gök K. Delayed-onset Streptococcus Pyogenes endophthalmitis following Ahmed glaucoma valve implantation. Jpn J Ophthalmol 2005; 49: 315-7.

İnal A, Bayraktar Ş, İnal B, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Intraocular pressure control after clear corneal phacoemulsification in eyes with previous trabeculectomy: a controlled study. Acta Ophthalmol Scand 2005; 83: 554-60.

Bayraktar Ş, Bayraktar Z. Central corneal thickness and intraocular pressure relationship in eyes with and without previous LASIK: Comparison of Goldmann applanation tonometer with pneumatonometer. Eur J Ophthalmol 2005; 15: 81-8.

Bayraktar Z, Kapran Z, Özdoğan S. Pigmented Congenital Vitreus Cyst. Eur J Ophthalmol, 2004; 14, 156-158.

Bayraktar Z, Alacalı N, Bayraktar Ş. Diabetic papillopathy in Type II diabetic patients. Retina 2002; 22: 752-8.

Bayraktar Ş, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Influence of scan radius correction for ocular magnification and relationship between scan radius with retinal nevre fiber layer thickness measured by optical coherence tomography. J Glaucoma 2001; 10: 163-9.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ağca A, Bayraktar Z, Çakır M, Bayraktar Ş, Ekinci O, Yılmaz ÖF. Central retinal vein occlusion in a young adult during risperidone therapy. Retina Cases Brief Rep. 2008;  2(3):199-201.

Çakır M, Bayraktar Z, Bayraktar Ş, Ağca A, Yılmaz ÖF. Intravitreal bevacizumab treatment of retinal telangiectasis complicated by subretinal neovascularization. Retina Cases Brief Rep. 2008; 2(2):141-4.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Öztürk A, Akar S, Gökyiğit B, Öge ÖF, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Surgical treatment of consecutive exotropia, 29th European Strabismological Association Meeting, İzmir, 2004, 309-311, Taylor and Francis, Rotterdam.

Çakır M, Kapran Z, Acar N, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z, Doğan M. Early period OCT findings in macular edema after intravitreal triamsinolone acetonide. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 169, 2004.

Yaman E, Çakır M, Kapran Z, Perente İ, Ünver YB, Acar N, Altan T, Bayraktar Z, Beyazal M. OCT findings in diabetic macular edema after triamsinolone acetonide. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 159, 2004.

Altan T, Kapran Z, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Çakır M. The effect of pars plana vitrectomy on rubeosis iridis and iop, an analysis of associated factors. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 127, 2004.

Bayraktar Z, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Doğan M. Early postvitrectomy diabetic vitreous hemorrhage: incidence and associated factors. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 125, 2004.

Acar N, Ünver YB, Kapran Z, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T, Yılmaz B, Perente İ. Intraoperative and postoperative complications after vitrectomy in diabetic cases. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 124, 2004.

Kapran Z, Bayraktar Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Kayaarası Z. Visual prognosis after pars plana vitrectomy for tractional retinal detachment in diabetic patients.  4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 122, 2004.

Bayraktar Z, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Elden B. Visual outcome after pars plana vitrectomy for vitreus and/or subhyaloidal hemorrhage in diabetic patients. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 121, 2004.

Kapran Z, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T. Stepwise surgical approach in diabetic eyes complicated by tractional retinal detachment. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 99, 2004.

Ünver YB, Acar N, KApran Z, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T, Perente İ. The effect of preoperative scatter photocoagulation on visual outcome in vitrectomized diabetic cases. 4th European Vitreoretinal Society meeting, İstanbul, Abstract book, p. 97, 2004.

Yalçın O, Ünver YB, Kapran Z, Altan T, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Results and prognostic factors in severely traumatized eyes with posterior segment involvement. 3rd European Vitreoretinal Society meeting, Hungary, Abstract book, p. 119, 2003.

Güngel H, Kapran Z, Altan T, Acar N, Bayraktar Z, Öztürk A. Vitreoretinal surgical management of trauma in pediatric age group. 3rd European Vitreoretinal Society meeting, Hungary, Abstract book, p. 116, 2003.

Acar N, Bayraktar Z, Güngel H, Kapran Z, Ünver YB, Altan T. Drainage and pars plana vitrectomy in post-surgical choroidal hemorrhage complicated by vitreoretinal pathologies. 3rd European Vitreoretinal Society meeting, Hungary, Abstract book, p. 132, 2003.

Acar N, Kapran Z, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z, Güngel H, Şahandar T. Large relaxing retinotomy-retinectomies for retinal reattachment in severely proliferative vitreoretinopathy. 3rd European Vitreoretinal Society meeting, Hungary, Abstract book, p. 50, 2003.

Alacalı N, Bayraktar Z, Özel S. Cataract surgery in diabetic patients. Symposium of Cataract IOL and Refractive Surgery, San Diego, Abstract Book, p.193, 2001.

Bayraktar Ş, Köseoğlu T, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Endoscopic goniotomy with anterior chamber maintainer. 3rd International Glaucoma Symposium, Prague, Czech Republic, 2001, Poster abstract book, p. 60.

Alacalı N, Bayraktar Z. The beneficial effect of modified grid laser photocoagulation in clinically significant diabetic macular edema. 28th International Congress of ophthalmology, Amsterdam, Abstract book, p. 158, 1988.

Çakır M, Kapran Z, Başoğlu A, Acar N, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z, Perente İ, Utine CA. Evre 3 ve 4 maküla deliği tedavisinde vitrektomi ve internal limitan membran soyulmasının anatomik ve fonksiyonel sonuçları. Retina-Vitreus 2006; 14: 109-114.

Eser İ, Eren H, Bayraktar Ş, Bayraktar Z, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Trabekülektomi sonrası streptokoklara bağlı gelişen dört geç endoftalmi olgusu. Glokom-Katarakt 2006; 1: 221-4.

Acar N, Kapran Z, Ünver YB, Çakır M, Bayraktar Z. İdyopatik peripapiller subretinal neovasküler membranın cerrahi çıkarılması. Retina-Vitreus 2005; 13: Özel sayı 1-5.

Çakır M, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Bayraktar Z, Perente İ, Utine CA. Submaküler hemorajide subretinal doku plazminojen aktivaörü (t-PA) ve pnömatik yerdeğiştirme. Retina-Vitreus 2005; 13. Özel sayı 19-21.

Ünver YB, Kapran Z, Acar N, Çakır M, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Geçici keratoprotez ile beraber penetran keratoplasti ve vitreoretinal cerrahi. Retina-Vitreus 2005, 13: Özel sayı 39-42.

Kaya F, Bayraktar Z, Pınarcı EY, Kapran Z, Bayraktar Ş, Alkın Z, Öztürk G. Fakoemülsifikasyon sonrası vitreusa düşmüş lens parçalarının temizlenmesi için pars plana vitrektomi. Retina-Vitreus 2005; 13: 129-34.

Pınarcı EY, Bayraktar Z, Kapran Z, Bayraktar Ş, Alkın Z, Kaya F. Pars plana vitrektomi sonrası göz içi basıncı artış nedenlerimiz. Retina-Vitreus 2005; 13: 27-32.

Ünver YB, Acar N, Kapran Z, Ağca A, Çakır M. Bayraktar Z. Travmatik Lens Dislokasyonu/sublüksasyonu ile beraber seyreden göz travmalarında vitreoretinal cerrahi. Retina-Vitreus 2005; 13: 205-9.

Bayraktar Z, Kapran Z, Mete M, Altan T, Acar N, Ünver YB. Çocuk yaş grubunda pars plana vitrektomi endikasyon ve sonuçları. Retina-Vitreus 2005; 13: 283-7.

Kapran Z, Acar N, Ünver YB, Karakaya M, Çakır M, Bayraktar Z. 25-gauge transkonjonktival sütürsüz vittrektomi tekniği ile ilk sonuçlar. Retina-Vitreus 2005; 13: 183-8.

Bayraktar Z, Utine A, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Pınarcı EY. Subfoveal neovasküler membranı bulunan yaşa bağlı makula dejenerasyonlu hastalarda floressein anjiografi ve indosiyanin yeşil videoanjiografide ölçülen en geniş lezyon çaplarının karşılaştırılması. Retina-Vitreus 2005; 13: 193-6.

Acar N, Kapran Z, Ünver YB, Kayaarası Z, Bayraktar Z, Çakır M. Proliferatif diyabetik retinopatili olgularda vitrektomi sonrası ön hyaloidal fibrovasküler proliferasyon. Retina-Vitreus 2005; 13: 107-113.

Bayraktar Z, Oral O, Kapran Z, Pınarcı EY, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M. Kronik üveitlere bağlı arka segment komplikasyonlarında vitreoretinal cerrahi. Retina-Vitreus 2005; 13: 89-93.

Bayraktar Z, Kapran Z, Okaygün E, Aydın D, Altan T, Gök K, Eser İ. Pars plana vitrektomi sonrası ochrobactrum anthropi endoftalmisi. Retina-Vitreus 2005; 13: 235-7.

Bayraktar Z, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB. Retinanın damarsal hastalıklarına bağlı gelişmiş diffüz makula ödemlerinde vitre içi triamsinolon enjeksiyonu. T Oft. Gaz. 2005; 35: 239-45.

Bayraktar Z, Akalan H, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Utine A. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda floressein anjiografi ve indosiyanin yeşil videoanjiografi bulgularının karşılaştırılması. Retina-Vitreus 2005; 13: 53-56.

Altan Ç, Altan T, Bayraktar Z, Bayraktar Ş, Eren H, Sivrikaya H, Yılmaz ÖF. Fakik ve arka kamara göz içi lensli gözlerde tedaviye eklenen latanoprostun etkinliğinin karşılaştırılması. MN Oftalmoloji 2005; 12: 22-6.

Altan Ç, Bayraktar Ş, Sivrikaya H, Eren H, Altan T, Bayraktar Z, Doğan M, Yılmaz ÖF. Latanoprost kullanan afakik ve psödofakik glokomlu hastalarda kistoid maküla ödemi gelişimi ve ilişkili faktörler. MN Oftalmoloji 2005; 12: 199-203.

İnal A, İnal B, Bayraktar Z, Alkın Z, Kapran Z. Yırtıklı retina dekolmanında skleral çökertme cerrahisi sonuçlarımız. Retina-Vitreus 2004; 12: 16-21.

Altan T, Kapran Z, Altan Ç, Bayraktar Z. Akut postoperatif endoftalmide tedavi yaklaşımları ve sonuçları. Retina-Vitreus 2004; 12: 116-21.

Bayraktar Z, Bayraktar Ş, Alacalı N. Makula hastalıklarının ayırıcı tanısında optik koherens tomografinin (OKT) yeri. T Oft Gaz 2001; 31: 710-8.

Alacalı N, Bayraktar Z, Özel S. Diyabetik vitrektomi sonuçlarımız. T Oft Gaz 2001; 31: 747-53.

Bayraktar Z. Alacalı N. Diyabetik hastalarda gelişen iris neovaskülarizasyonunda tedavi. T Oft Gaz 2001; 31: 284-8.

Bayraktar Z. Primer pterjiyumda Z-Plasti. T Oft Gaz 2000; 30: 17-20.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Bayraktar Z. Refrakter psödofakik kistoid makula ödeminde intravitreal bevacizumab. TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 261, 2007.

Çakır M, Bayraktar Z, Doğan M, Utine A, Bayraktar Ş, Kaya V, Küçüksümer Y, Eren H, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Retina ven dal tıkanıklığına bağlı maküla ödeminde primer ve grid laser sonrası sekonder tedavi olarak intravitreal triamsinolon uygulamasının etkinliğinin kıyaslanması. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 134, 2006.

Bayraktar Z, Çakır M, Bayraktar Ş, Eren H, Kaya V, Küçüksümer Y, Yılmaz ÖF. Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu takibinde optik koherens tomografinin yeri. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 138, 2006.

Eren MH, Eser İ, Bayraktar Z, Küçüksümer Y, Bayraktar Ş, Kaya V, Yılmaz ÖF. Trabekülektomi sonrası streptokoklara bağlı gelişen dört geç endoftalmi olgusu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 221, 2006.

Çakır M, Bayraktar Z, Bayraktar Ş, Acar N, Yılmaz ÖF. Bilateral idiyopatik parafoveoler kapiller telenjiyektaziye bağlı bilateral koroidal neovasküler membran. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 337, 2006.

Eren MH, Bayraktar Z, Mert S, Bayraktar Ş, Yılmaz ÖF. Bir olgu nedeniyle Schwartz Matsuo sendromu ve tedavisi.  TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 392, 2006.

Bayraktar Z, Çakır M, Yılmaz ÖF. Suprakoroidal ekspulsif hemorajide pars plana vitrektomi. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 391, 2006.

Özbek A, Çakır M, Perente İ, Yılmaz B, Bayraktar Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Pınarcı EY, Kapran Z. Makula ödemi nedeniyle intravitreal triamsinolon asetonid uygulanan 180 gözün optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 341, 2005.

Ünver YB, Kapran Z, Acar N, İmamoğlu S, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T, Yaman EP. Rüptürle sonuçlanan göz travmalarında vitreoretinal cerrahi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 360, 2005.

Acar N, Kapran Z, Kayaarası Z, Ünver YB, Bayraktar Z, Çakır M, Altan T, Pınarcı EY. Epiretinal membranlarda pars plana vitrektomi ve görme artışına etkili faktörler. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 157, 2005.

Acar N, Kapran Z, Kayaarası Z, Ünver YB, Bayraktar Z, Altan T, Çakır M, Pınarcı EY, Mert S. Proliferatif diyabetik retinopatili olgularda vitrektomi sonrası ön hyaloidal fibrovasküler proliferasyon gelişimine etkili faktörler. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 366, 2005.

Doğan M, Çakır M, Kapran Z, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Yaman EP, Utine CA. Travmatik maküler hole hastalarında pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 368-9, 2005.

Altan T, Kapran Z, Aydemir T, Bayraktar Z, Çakır M, Acar N, Ünver YB, Pınarcı EY, Perente İ. Angioid Streaks zemininde gelişen koroidal neovasküler membranlarda tedavi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 143, 2005.

Yaman EY, Kapran Z, Altan T, Bayraktar Z, Çakır M, Acar N, Ünver YB, Perente İ. Dejeneratif miyopi zemininde gelişen koroidal neovasküler membranlarda fotodinamik tedavi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 146, 2005.

Kapran Z, Acar N, Erdoğan H, Ünver YB, Çakır M, Altan T, Bayraktar Z, Pınarcı EY. 20-gauge ve 25-gauge aletlerle kombine pars plana vitrektomi tekniği. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 158, 2005.

Öztürk G, Çakır M, Pınarcı EY, Perente İ, Bayraktar Z, Altan T, Kapran Z. Fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında vitreusa düşmüş lens parçaları olgularında pars plana vitrektomi sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 159, 2005.

Ünver YB, Acar N, Kapran Z, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T, Pınarcı EY. Maküler hole cerrahisi.  TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 379, 2005.

Acar N, Kapran Z, Ünver YB, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T, Pınarcı EY, Kayaarası Z. Epiretinal membranlarda 25-gauge ve 20-gauge aletleriyle kombine pars plana vitrektomi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 379, 2005.

Kapran Z, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Altan T, Bayraktar Z, Pınarcı EY. 20-gauge ve 25-gauge aletlerle kombine pars plana vitrektomi ile diyabetik hastalarda sıkı arka hyaloidin ayrılması. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 379, 2005.

Çakır M, Kapran Z, Acar N, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z, Yaman E, Perente İ, Doğan M. Submaküler hemorajide vitrektomi ve subretinal TPA. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 379, 2005.

Bayraktar Z, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M. Serpijinöz koroidopatide intravitreal triamsinolon enjeksiyonu.  TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 330, 2005.

Bayraktar Z, Kapran Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Pınarcı EY. Çocuk yaş grubu regmatojen retina dekolmanlarında özellikler ve vitreoretinal cerrahi sonuçları.  TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 155, 2005.

Acar N, Kapran Z, Kayaarası Z, Ünver YB, Bayraktar Z, Çakır M, Alatn T, Pınarcı EY. Epiretinal membranlarda pars plana vitrektomi ve görme artışına etkili faktörler. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 157, 2005.

Beyazal M, Çakır M, Acar N, Bayraktar Z, Altan T, Perente İ, Ünver YB, Pınarcı EY, Kapran Z. Diyabetik maküla ödemi için intravitreal triamsinolon asetonid uygulanmasının OCT ile değerlendirilmesi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 140, 2005.

Özdoğan S, Kapran Z, Çakır M, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Perente İ, Pınarcı EY. Santral retina ven tıkanıklığında pars plana vitrektomi ve radyal optik nörotomi sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 159, 2005.

Yaman EP, Öztürk KG, Kapran Z, Altan Ç, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Çakır M, Perente İ. Arka subtenon steroid enjeksiyonu sonrası gelişen santral retinal arter tıkanıklığı. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 351, 2005.

Erdoğan H, Yaman PE, Kapran Z, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Çakır M. İdiyopatik pars planitlerin uzun dönem takip sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 151, 2005.

İmamoğlu S, Ünver YB, Kapran Z, Acar N, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T, Pınarcı EY. Perforan göz travmalarında vitreoretinal certrahi. TOD 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Özet kitabı, 364, 2005.

Ünver YB, Kapran Z, Acar N, Eser İ, Altan T, Bayraktar Z, Çakır M, Travmatik endoftalmi olgularında pars plana vitrektomi sonuçları. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 244, 2004.

Çakır M, Kapran Z, Acar N, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z, Başoğlu A. Evre 3 ve 4 maküla deliği tedavisinde vitrektomi ve ILM soyulmasının anatomik ve fonksiyonel sonuçları. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 160, 2004.

Altan T, Kapran Z, Eser İ, Bayraktar Z, Ünver YB, Acar N, Çakır M. Akut postoperatif endoftalmilerde tedaviye direnç ve nüks. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 149, 2004.

Kocabıyık Ö, Ünver YB, Kapran Z, Acar N, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T. Arka segment göz içi yabancı cisimli olgularda anatomik ve fonksiyonel olarak vitreoretinal sonuçlarımızın değerlendirilmesi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 149, 2004.

Mete M, Bayraktar Z, Kapran Z, Çakır M, Ünver YB, Acar N, Altan T, Yılmaz ÖF. Çocukluk çağı yaş grubunda travma sonrası uygulanan PPV sonuçlarımız. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 148, 2004.

Ünver YB, Kapran Z, Ağca A, Acar N, Çakır M, Altan T, Bayraktar Z. Travma olgularında prognostik faktörler. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 148, 2004.

Acar N, Kapran Z, Karakaya M, Ünver YB, Çakır M, Bayraktar Z, Altan T. Komplike retina dekolmanı olan olgularda PPV sırasında 5 FU ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının dekolman rekürrensine etkisi. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 101, 2004.

Kapran Z, Bayraktar Z, Altan T, Acar N, Ünver YB. Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı ve vitreus hemorajili olgulardaki vitreoretinal cerrahi sonuçları. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 99, 2004.

Kayaarası Z, Acar N, Kapran Z, Ünver YB, Çakır M, Altan T, Bayraktar Z. Proliferatif diyabetik retinopatili olgularda vitrektomi sonrası anterior hyaloidal fibrovasküler proliferasyon. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 100, 2004.

Pınarcı EY, Bayraktar Z, Kapran Z, Bayraktar Ş, Tuygun Z, Kaya F, Çakır M, Ünver YB, Acar N. Pars plana vitrekktomi sonrası göz içi basınç artış nedenleri. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 117, 2004.

Karakaya M, Kapran Z, Çakır M, Acar N, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z. 25 G sütürsüz vitrektomi tekniği sonuçlarımız. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 127, 2004.

Oral O, Yaman E, Bayraktar Z, Kapran Z, Çakır M, Acar N, Ünver YB, Altan T. Üveitli hastalarda gelişen narka segment komplikasyonlarında cerrahi sonuçlarımız. TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 158, 2004.

Altan T, Kapran Z, Başoğlu A, Güngel H, Bayraktar Z, Yalçın O, Acar N, Ünver YB. Fotodinamik tedavi olgu özellikleri ve erken dönem sonuçları. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 178, 2003.

Yalçın O, Kapran Z, Bayraktar Z, Altan T, Acar N, Ünver YB, Güngel H. Uzun süreli stage 3 ve 4 maküla deliğine pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 185, 2003.

Yaşar Ö, Acar N, Kapran Z, Ünver YB, Altan T, Bayraktar Z, Güngel H, Yılmaz ÖF. Dev yırtıklı retina dekolmanı olgularında fonksiyonel ve anatomik başarı. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 195, 2003.

Öztürk G, Altan T, Kapran Z, Güngel H, Acar N, Bayraktar Z, Ünver YB, Yılmaz ÖF. Katarakt cerrahisine bağlı olarak gelişen arka segment komplikasyonlarına yaklaşım. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 190, 2003.

Ünver YB, Kapran Z, Altan T, Acar N, Bayraktar Z, Güngel H, Yılmaz ÖF. Posttravmatik arka segment etkilenmesi olan yabancı cisimli olgularda pars plana vitrektomi sonuçlarımız. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 195, 2003.

Öztürk A, Günkel H, Güngel H, Kapran Z, Altan T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Aydemir T, Karakaya M. Çocukluk çağında (0-16 yaş ) vitreoretinal cerrahi uygulanan olgularda etyoloji. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 192, 2003.

Kapran Z, Altan T, Aydemir T, Bayraktar Z, Acar N, Ünver YB, Güngel H. Diyabetik traksiyonel retina dekolmanı tedavisinde pars plana vitrektomi. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 77, 2003.

Altan T, Güngel H, Acar N, Bayraktar Z, Ünver YB, Kapran Z. Erken postoperatif endoftalmide tedavi yaklaşımları ve sonuçları. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 105, 2003.

Karakaya M, Acar N, Bayraktar Z, Altan T, Ünver YB, Güngel H, Bayraktar Ş, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Proliferatif vitreoretinopati ile komplike retina dekolmanı olgularında pars plana vitrektomi sonrası nüksle ilişkili faktörler.  TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 130, 2003.

Öge ÖF, Kapran Z, Ünver YB, Acar N, Altan T, Bayraktar Z, Yılmaz ÖF. Silikon yağı geri alımına bağlı nüks dekolman oranımız ve tedavi yaklaşımımız. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı, 129, 2003.

Eser İ, Altan T, Acar N, Bayraktar Z, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Endoftalmi tanısı konularak intravitreal aspirat alınan olgularda izolasyon şansını arttırmak. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, Özet Kitabı, 55, 2002.

Kaya F, Kapran Z, Acar N, Altan T, Bayraktar Z, Güngel H, Yılmaz ÖF. Endoftalmi nedeni ile pars plana vitrektomi yapılan hastalarda retina dekolmanı gelişimi, cerrahi yaklaşımımız ve sonuçları. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, Özet Kitabı, 123, 2002.

Yaman E, Acar N, Altan T, Bayraktar Z, Güngel H, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Refraktif cerrahi sonrası gelişen retina dekolmanları. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, Özet Kitabı, 108, 2002.

Altan T, Kapran Z, Altan Ç, Bayraktar Z, Acar N, Yılmaz ÖF. Endoftalmilerde tedavi yaklaşımları ve sonuçları. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Ankara, Özet Kitabı, 141, 2002.

Bayraktar Z. Subtenon anestezi ile pars plana vitrektomi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, Özet Kitabı, 161, 2001.

Bayraktar Z. Diyabetik hastalarda fakoemülsifikasyon ile kombine pars plana vitrektomi. TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, Özet Kitabı, 165, 2001.

Bayraktar Z, Alacalı N. Diyabetik hastalarda katarakt ameliyatından sonra retinopati takip ve tedavisini etkileyen faktörler. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, 81, 2000.

Alacalı N, Bayraktar Z. Diyabetik neovasküler glokomda primer prosedür olarak uygulanan Ahmet Glokom Valvi sonuçları. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, Özet Kitabı, 1998.

Bayraktar Z, Alacalı N. Katarakt ameliyatının diyabetik retinopati progresyonuna etkisi. TOD 32. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Bursa, Özet Kitabı, 1998.

Bayraktar Z, Gücükoğlu A, Bayraktar Ş, Başar D. SRK II formülü ile göz içi lens gücü hesaplanmasında aksiyel uzunluğun etkisi. TOD. 27. Ulusal Kongresi Bülteni, İzmir, s. 1382-6, 1994.

Çakır M, Özgün C, Bayraktar Z, Dişçi R. Ön segment yabancı cisim olgularında görme prognozu.  TOD 27. Ulusal Kongresi Bülteni, İzmir, s. 1475-9, 1994.

Bayraktar ZÖ, Gücükoğlu A, Bayraktar Ş, Başar D. Konjenital kataraktlarda implantasyon. TOD 25. Ulusal Kongresi Bülteni, İstanbul, s. 131-4, 1991.

Şimşek NA, Öztürk Z, Başar D. Postoperatif astigmatizma ve sütür ilişkisi. İntraoküler lens implantasyonu ve refraksiyon cerrahisi sempozyumu. Bursa, 79-83, 1990.

Öztürk Z, Peksayar G, Karadeniz Ş, Aldemir O. Uvea melanomlarında preenükleasyon radyoterapi. TOD 24.Ulusal Kongresi, Ankara, 159-62, 1990.

Manav G, Bilgin LK, Öztürk Z, Töreci K, Gürler N. Korneadan çıkartılan yabancı cisimlerden izole edilen bakteriler. 3. Ulusal Klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları (KLİMİK) kongresi, İstanbul, 119-25, 1989.

Manav G, Bilgin LK, Öztürk Z, Töreci K, Gürler N. Akut konjonktivit ve keratit vakalarında mikrobiyolojik inceleme. 3. Ulusal Klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları (KLİMİK) kongresi, İstanbul, 109-18, 1989.

Öztürk Z, Elçioğlu M, Tutkun İT, Gücükoğlu A, Sezen F. Başarılı dekolman cerrahisinin geç dönemdeki görme fonksiyonlarına olan etkisi. TOD 23. Ulusal kongresi, Adana, 622-7, 1989.