Çağrı Merkezi 444 1 300

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreklerimizin başlıca işlevleri vücut su, tuz, kalsiyum dengesinin sağlanması, idrar aracılığı ile zararlı maddelerin ve ilaçların vücuttan atılması ve hormon, şeker metabolizmasını dengelemektir. Böbrek yetmezliğinde böbreğin bu işlevlerinde bozulma olur. Böbrek yetmezliği ani (akut) veya sinsi (kronik) seyirli olmak üzere iki şekilde gelişebilir.

Diyaliz Nedir?

Böbrekler kanı temizler, hormon ve kemik yapısını güçlendiren ve dengeleyen hayati organlarımızdır. Böbrek rahatsızlıkları ve yetmezliği bu organların görevini yerine getirememesine neden olur. Bu tip kişilerde bu görevleri sağlamak üzere, böbrek nakli uygun olmayan hastalarda diyaliz yöntemlerinden biri uygulanır.
Diyaliz yöntemi hemodiyaliz ve periton diyaliz olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Her iki uygulamada da vücuttaki atıklar filtre edilir. Hemodiyalizde bu işlem makinaya bağlı olarak gerçekleştirilirken, periton diyalizinde özel bir membran yardımı ile kan filtrelenir. Bu yöntemler esnasında kişiye özel diyet planı uygulanır.

Böbrek Nakli Nedir?

Böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz gibi hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği vardır. Ancak böbrek naklinin diyaliz yöntemlerine göre birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Nakledilen böbrek; diyalizin haftada 3 gün yaptığı atık madde temizleme işini her dakika her saniye yapmaktadır. Bunun yanında sağlıklı insandaki böbreğin vücut için gerekli olan tüm işlevleri yapılmaktadır. Böylece diyaliz esnasındaki olumsuz etkiler ortadan kalkarak, kişiler hastalık öncesindeki sağlıklı durumuna benzer bir hayat tarzı sürmekte ve sağlığına kavuşmaktadır. Bütün bunların sonucu olanak yaşam konforu artmakta ve ömrü diyalize göre 2-2.5 kat uzamaktadır.
Çoğunlukla böbrek temini cansız vericilerden ve yakın aile bireylerinden sağlanmaktadır. Böbrek yetmezliği olan ve böbrek nakli için canlı verici bulamayan kişiler için oldukça zor geçen bu süreç, zaman zaman yaşamlarının sona ermesiyle sonuçlanmaktadır.

Böbrek Naklinin Diyalize Göre Avantajları Nelerdir?

Bugün ülkemizde yaklaşık 40 bin diyalize giren hasta var. Bunun ilaç ve malzeme masrafının devlete yıllık maliyeti yaklaşık 1 milyar dolardır. Oysa organ nakli bir yıllık diyaliz maliyetinin yarısıdır. Üstelik nakledilen organın ömrü, diyalize girenlere göre iki kat daha uzundur. Organ nakli hem sağlık, hem de ekonomik açıdan daha iyi bir çözümdür.

Kan ve doku uyumu olmadan da nakil yapılabiliyor mu?

Organ naklinde kan grubunun RH pozitif veya negatifliğine bakıldığı konusu hastalar arasında büyük bir yanılgıyı oluşturmaktadır. Oysa bunun nakil açısından önemi yoktur. Sadece kan gruplarına bakılmaktadır.
Kan grubu alabileceği gruplar

  • 0 0
  • A A, 0, B (çapraz)
  • B B, 0, A (çapraz)
  • AB AB, A, B, 0

Ayrıca eğer canlı vericide doku uyumu yoksa bu organ nakline engel değildir. Sadece nakil öncesi kullanılan ilaçların dozunu arttırarak doku uyumlu nakil yapılabilmekte ve hastalar da sağlıklarına kısa sürede kavuşabilmektedirler.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 15.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 14.07.2023 tarihinde güncellenmiştir.