Çağrı Merkezi 444 1 300

Acil Servis Ünitesi, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak  acil hizmet veren bir ünitedir.

Ünitenin  çalışmasını sağlayan laboratuvar, röntgen, tomografi, MR gibi bütün destek bölümler 24 saat çalışmakta olup, kesintisiz olarak hizmet vermek üzere hastanemizde bulunmaktadır.

Hastanemizi hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale edilmektedir. 

Acil Serviste Sunulan Hizmetler

 • Acil Hasta Takibi
 • Ambulans Hizmeti
 • Triyaj Uygulaması
 • Monitorde Hasta Takibi
 • Acil Hasta Değerlendirilmesi
 • Gerektiğinde Konsültasyon İstemi
 • Temel Yaşam Desteği Uygulaması
 • Adli Vaka Süreçlerinin Yönetimi, Bildirimi
 • İleri Kardiyak Yaşam Desteği Uygulaması
 • Acil Vakaların Hastane İçerisinde Güvenli Transportunu Sağlamak
 • Dış Kurumdan Ambulansla Kabul Edilen Hastaların İlgili Bölümlere Yatışını Koordine Etmek
 • Acil Serviste Yatış Kararı Verilen Hastaların İlgili Birime Uygun Şekilde Transferinin Sağlanması

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar ve Uygulanan İşlemler 

 • Ağrı şikâyeti ile başvuran hastaların yönetimi
 • Bilinç değişikliği/kaybı şikâyeti ile başvuran hastaların yönetimi
 • Akut Koroner Sendromlar ve Aritmilergibi kardiyak acillerin yönetimi
 • Karın Ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvuran hastaların yönetimi
 • Hipertansiyon, Akut Akciğer ödemi bulguları olan hastaların yönetimi
 • Epileptik Nöbet Hastasının Yönetimi
 • Solunum Anormallikleri ile başvuran hastaların öncelikli hayati tehdit edici tanılar (Akut Astım Atağı, Akut Akciğer Ödemi, Pulmoner Tromboemboli gibi) açısından değerlendirilmeleri, ayırıcı tanı ve tedavi süreçlerinin yönetimi.
 • Serebro Vasküler Acil Hastalıkların (İskemik Ve Hemorajik)tanı ve tedavi süreçlerinin yönetimi
 • Multipl Travmalı Hastada Stabilizasyonun Sağlanması ve Acil Tedavi Gerektiren Durumların Belirlenmesi
 • Zehirlenme Ve İlaç/Madde Aşırı Doz Alımı Olan hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin yönetimi
 • Solunumsal Ve/Veya Kardiyak Arrest Gelişmiş Hastaların yeniden canlandırılma süreçlerinin yönetimi

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • EuropeanResusitationCouncil (ERC)
 • AmericanHeartAssociation (AHA)
 • Sağlık Bakanlığı Algoritmaları
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 13.10.2023 tarihinde güncellenmiştir.