Çağrı Merkezi 444 1 300

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi, çocukların vücutlarında ortaya çıkan çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için cerrahi yöntemleri kullanan bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar, çocukların özel ihtiyaçlarını ve anatomik farklılıklarını dikkate alarak kapsamlı bir tedavi sunarlar. Gaziosmanpaşa Hastanesi, çocuk cerrahisi alanında uzman bir kadro ile donatılmış olup, çocukların sağlığı ve iyiliği için en iyi bakımı sunmayı amaçlar.

Çocuk Cerrahisi Nedir?

Çocuk cerrahisi, çocukların doğumdan ergenliğe kadar olan dönemde ortaya çıkan cerrahi gereksinimleri ele alan bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış cerrahlar, çocuklarda sıkça görülen hastalıkları ve doğumsal anomaliyi tedavi ederler. Çocuk cerrahisi, genitoüriner sistem, sindirim sistemi, nörolojik sistem ve diğer vücut sistemlerindeki cerrahi müdahaleleri içerir.

Çocuk Cerrahisi Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler Nelerdir?

Poliklinik

Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde çocuk cerrahisi polikliniği, çocukların ve ailelerinin cerrahi danışmanlık ve tedavi hizmetlerine erişimini sağlar. Burada, çocuk cerrahisi uzmanları, hastaları muayene eder, tanı koyar ve uygun tedavi planlarını oluştururlar.

Klinik Hasta Takibi

Hastanemizdeki çocuk cerrahisi kliniği, çocuk hastaların cerrahi müdahale sonrası takibini yapar. Bu klinik, ameliyat sonrası dönemde hastaların sağlığını izler, iyileşmeyi destekler ve herhangi bir komplikasyonu önlemeye çalışır.

Ameliyat

Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde çocuk cerrahisi uzmanlarımız, çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren çeşitli durumları tedavi etmek için geniş bir yelpazede cerrahi prosedürler gerçekleştirir. Bu prosedürler arasında apandisit operasyonları, kasık fıtığı onarımları, sünnet işlemleri ve doğumsal anomalilerin düzeltilmesi bulunuyor.

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar ve Uygulanan İşlemler

Kasık Fıtığı: Çocuklarda sık görülen bir durumdur ve genellikle cerrahi müdahale gerektirir.

İnmemiş Testis: Testislerin normal konumuna inmemesi durumunda cerrahi düzeltme gerekebilir.

Hipospadias: Üretranın anomal bir konumda açılması durumudur ve cerrahi olarak düzeltilir.

Apandisit: Acil cerrahi bir durumdur ve apandisiti olan çocuklar acil ameliyat gerektirebilir.

Kabızlık: Bazı durumlarda, kabızlığın tedavisi cerrahi olarak gerçekleştirilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Tekrarlayan enfeksiyonlar durumunda cerrahi müdahale gerekebilir.

Doğuştan Böbrek Hastalıkları: Bazı doğuştan böbrek anomalileri cerrahi müdahale gerektirebilir.

Yenidoğanın Doğuştan Anomalileri: Yenidoğan bebeklerde doğumsal anomalilerin düzeltilmesi amacıyla cerrahi prosedürler uygulanabilir.

Hidrosel: Testis etrafında sıvı birikimi durumunda cerrahi drenaj gerekebilir.

Sünnet: Bazı kültürel ve sağlık nedenleriyle yapılan sünnet işlemi cerrahi bir prosedürdür.

Gaziosmanpaşa Hastanemizde çocuk cerrahisi uzmanlarımız yüksek kaliteli ve bireyselleştirilmiş bakım sunarak, çocukların sağlıklı bir şekilde iyileşmelerini sağlar. Her hastamızın tedavisi, tamamen onların özel ihtiyaçlarına ve durumlarına göre planlanarak uygulanır.

Tedavi Süreci Nasıl İşler?

Çocuk cerrahisi tedavi süreci, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tipik olarak, tedavi süreci bir dizi adımdan oluşur ve çocuğun sağlığına odaklanarak iyileşme sürecini desteklemeyi amaçlar. İlk adım, hasta muayenesi ve tanıdır. Çocuk cerrahisi uzmanları, hasta olan çocuğun tıbbi geçmişini inceleyerek, fiziksel muayene yaparlar ve gerekli testleri gerçekleştirirler. Bu adım, doğru tanıyı koymak ve uygun tedavi planını oluşturmak için kritiktir.

Daha sonra, tedavi planı belirlenir. İlgili plan, hastanın durumuna bağlı olarak cerrahi veya cerrahi olmayan müdahaleleri içerebilir. Çocuk cerrahisi ekibi, aileyle yakın işbirliği içinde, tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirme yapar ve en uygun olanını belirler. Tedavi sürecinin bir sonraki adımı, cerrahi müdahaledir. Ameliyat öncesinde, çocuk ve ailesi detaylı bir şekilde bilgilendirilir ve gerekli hazırlıklar yapılır. Cerrahi müdahale ameliyathanede, uzman bir cerrah ve cerrahi ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Ameliyat sonrası dönemde, çocuğun iyileşme süreci yakından izlenir. Hastane personeli, cerrahi sonrası bakımın gerektirdiği tıbbi ve hijyenik önlemleri alır ve gerekirse ağrı yönetimi sağlar. Aynı şekilde iyileşme sürecini hızlandırmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de sunulabilir. Tedavi sürecinin son aşaması, takip ve kontrol dönemidir. Çocuk cerrahisi ekibi, hastanın iyileşme sürecini izler, komplikasyonları önlemek için gereken önlemleri alarak varsa ilave tedavileri planlar. Ayrıca hastanın ve ailesinin tedavi sonrası ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlarlar.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 24.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 11.06.2024 tarihinde güncellenmiştir.