Çağrı Merkezi 444 1 300

Radyoaktif maddelerin kullanılması yolu ile hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan, bu şekilde pek çok organ ve dokunun görüntülenmesi sağlayan bir daldır.

Tanı amacıyla kullanılan radyoaktif maddeler her organ için farklı özellikte olup yaydıkları ışınlar yolu ile organların yapısı ve organ fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu maddelerin hastalara verilmesini takiben çekilen filmlere sintigrafi adı verilir.

Sunulan Hizmetler

 • Gamma kamera cihazı ile tüm sintigrafik tetkikler,
 • PET/BT cihazı ile tüm onkolojik hastalıklarda tanı, evreleme, tedaviye cevabın değerlendirilmesi ve takibi amaçlı yapılan tüm vücut PET/BT görüntüleme,
 • PET/BT cihazı ile ayrıca demans hastalarının ayırıcı tanısı için beyin görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır.

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar ve Uygulanan İşlemler

Onkoloji, hematoloji, kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahisi, genel cerrahi, ortopedi, dermatoloji başta olmak üzere tüm kliniklerin hasta gruplarına;

 • Tüm vücut PET/BT,
 • Beyin PET/BT,
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi, dinamik ve statik böbrek sintigrafisi, kemik sintigrafisi, tiroid sintigrafisi, gözyaşı yolları sintigrafisi, gastroözefageal reflü sintigrafisi, paratiroid sintigrafisi başta olmak üzere kliniklerin istekleri doğrultusunda tüm sintigrafik tetkikler
 • Primer karaciğer tümörlü ve diğer sistemlerin karaciğer metastazlarında Radyoembolizasyon tedavisi
 • Nöroendokrin kanserde lutesyum dotatate tedavisi
 • Prostat kanserinde lutesyum PSMA - atom tedavisi
 • Karaciğer tedavisinde TARE microcure - atom tedavisi
 • Ga68 PSMA BT
 • Galyum 68 DOTA-TATE BT

Nöroendokrin Kanserde Lutesyum Dotatate Tedavisi

Nöroendokrin kanserler, sık rastlanmayan- nadir görülen tümör gruplarındandır. En çok mide barsak sisteminden köken alır ve genellikle karaciğer metastazı ile kendini gösterir.  En belirgin belirtileri arasında durdurulamayan ishaller, kan şekeri düşüklüğü ve yüzde kızarma gibi bulgular yer alır. İlk tedavi seçeneği cerrahi  yöntem olmalıdır ancak çoğu hasta metastatik fazda tanı aldığı için cerrahi yapılamamaktadır.

Bu evrede 15 yıldan fazladır uygulanan Lutesyum Dotatate  tedavisi devreye girmektedir.

Lutesyum Dotatate  tedavi yöntemi, nöroendokrin kanserlerin yayıldığı, hastalığın ilerlediği, kontrol altına alınamadığı veya diğer tedavilere cevap vermediği durumlarda kullanılır.

Lutesyum Dotatate tedavisi ile birlikte hastaların yaşam sürelerini uzaması ve yaşam kalitelerini belirgin bir şekilde artması hedeflenir. Lutesyum Dotatate  tedavisinin amacı tümör boyutunu küçültmek, tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurmaktır. Böylece hem hastalığın ilerleyişi kontrol altına alınabilir hem de yaygın kemik ağrısı, yorgunluk gibi ileri hastalık semptomları azaltılıp hatta yok edilebilir.

Lutesyum  molekülü  Dotatate  peptidi ile birleştirilip enjeksiyon ile sistemik dolaşıma verilir.  Hastaya enjekte edilmeden önce, akıllı molekül (Dotatate), Lutesyum (Lu 177) ile laboratuvar ortamında birbirine bağlanır. Bu sayede radyoaktif Lutesyum kanserli hücreye akıllı molekül ile taşınmış olur. Direkt olarak kanserli dokuya yerleşen bu akıllı moleküller sayesinde radyasyon doğrudan kanser hücresine taşınır. Böylece vücudun tamamı değil hedeflenen alanlar radyasyona maruz kalır.

Lutesyum Dotatate  tedavisi öncesi aday hastalara tedaviye uygunluk kararı verilmeden önce Ga68 Dotatate PET CT filmi çekilmektedir. Hastanın tedaviden yararlanabilme düzeyine bakılmalıdır. Uygun bulunduğu takdirde tedaviye başlanmalıdır.

Lutesyum Dotatate  tedavisi akıllı moleküllerin yarım saatlik bir seans içinde damardan verilmesi ile uygulanır. Belirgin bir yan etki oluşumuna sebebiyet vermez. Bu tedavi sırasında saç dökülmesi, bulantı kusma gibi yaşam kalitesini bozan etkiler görülmez. Sadece bazı kişilerde, nadiren rastlanan bulantı görülebilir.

Lutesyum Dotatate  tedavisi 30 dakika süren seanslar ile gerçekleştirilir .Taburcu olduktan sonra kişiler günlük hayatlarına rahatlıkla devam edebilir. 

Lutesyum Dotatae –atom tedavisi 4 veya 8 kür olarak uygulanır. Her bir kür arası 4-6 hafta kadardır. Her 4 kür sonrası Ga 68 Dotatate PET CT ile değerlendirme yapılmalıdır. 

Prostat Kanserinde Lutesyum Psma -Atom Tedavisi

Prostat kanseri erkeklerde görülen en sık kanserlerden biridir. Prostat kanserinde tedavi amaçlı hormon tedavisi , kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemleri konvansiyonel tedavi yöntemlerindendir. Bu tedavi yöntemleri ile istenilen düzeyde başarı sağlanamayan veya bu tedavi yöntemlerinin yan etkilerini tolere edemeyen hastalarda Lutesyum Psma-atom tedavi seçeneği olarak gündeme gelebilir. Günümüzde akıllı molekül tedavisi daha da gelişmiş olup prostat kanseri hastaları için Lutesyum Psma atom tedavisi uygulanmaktadır.

 Lutesyum Psma –atom  tedavi  Lutesyum ile işaretlenen akıllı moleküllerin damar yolu ile vücuda verildiği bir tedavi yöntemidir. Psma içerisindeki akıllı moleküller, hastaya herhangi bir zarar vermeden hem prostat kanseri teşhisi için hem de prostat kanseri tedavisi için uygulanabilmektedir.

Lutesyum   ile birleştirilmiş Psma denilen akıllı moleküller kanserli dokuya yerleştirilir. Hastaya enjekte edilmeden önce, akıllı molekül (PSMA), Lutesyum (Lu 177) ile laboratuvar ortamında birbirine bağlanır. Bu sayede radyoaktif Lutesyum atomu kanserli hücreye akıllı molekül ile taşınmış olur. Direkt olarak kanserli dokuya yerleşen bu akıllı moleküller sayesinde radyasyon doğrudan kanser hücresine taşınır. Böylece vücudun tamamı değil hedeflenen alanlar radyasyona maruz kalır.

Prostat kanserinde orta- yüksek risk gurubundaki hastalarda Ga68 Psma PET CT filmi ile hastalık yaygınlığı- evresi belirlenir. Bu çekim yöntemi orta-yüksek riskli , tedavi sonrası kontrol amacı veya tedavi ardından kanserin tekrarladığı hastalara uygulanabilir.

Lutesyum Psma –atom tedavisi öncesi aday hastalara tedaviye uygunluk kararı verilmeden önce Ga68 Psma PET CT filmi çekilmektedir. Hastanın tedaviden yararlanabilme düzeyine bakılmalıdır. Uygun bulunduğu takdirde tedaviye başlanmalıdır.

Lutesyum Psma  tedavisinin prostat kanseri  tedavisi üzerindeki etkilerinden bahsetmek gerekirse; Lutesyum Psma direkt olarak prostat kanseri tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Lutesyum Psma- atom  tedavi yöntemi, prostat kanserinin yayıldığı, hastalığın ilerlediği, kontrol altına alınamadığı veya diğer tedavilere cevap vermediği durumlarda kullanılır.

Lutesyum Psma – atom tedavisi standart tedaviler uygulanmış ama tedavi sağlanamamış, kemoterapi ve radyoterapi almasına rağmen hastalığı ilerleyen veya çeşitli sebeplerle ( yan etkiler ile baş edilemeyen / hastanın tedaviyi kabul etmemesi) standart tedavileri alamamış hastalar içindir. Tedavi, kemik metastazlarına bağlı ağrıları kontrol altına alabilmektedir. Bu durumun henüz belli olmamakla beraber yaşam süresini uzattığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Dolayısıyla ileri evre prostat kanserli hastalarda Lutesyum Psma – atom tedavisi  bir umut olmaktadır.

Lutesyum Psma -atom tedavisiyle birlikte hastaların yaşam sürelerini uzaması ve yaşam kalitelerini belirgin bir şekilde artması hedeflenir. Lutesyum Psma –atom tedavisinin amacı tümör boyutunu küçültmek, tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurmaktır. Böylece hem hastalığın ilerleyişi kontrol altına alınabilir hem de yaygın kemik ağrısı, yorgunluk gibi ileri hastalık semptomları azaltılıp hatta yok edilebilir.

Lutesyum Psma- atom tedavi yöntemi hastalara herhangi bir zarar vermezken, aynı zamanda klasik kanser tedavilerinde görünen saç dökülmesi, bulantı veya kusma gibi yan etki oluşumlarına sebebiyet vermez. Lutesyum Psma – atom tedavisinde yan etki olarak  ağız kuruluğu oluşturabilir veya kemik iliğini etkileyerek kan değerlerinde geçici düşüklüğe yol açabilir. İyi bir klinikte bu yen etki oluşumlarının da önüne geçilebilmektedir.

Lutesyum Psma –atom tedavisi 30 dakika süren seanslar ile gerçekleştirilir .Taburcu olduktan sonra kişiler günlük hayatlarına rahatlıkla devam edebilir.

Lutesyum Psma –atom tedavisi 4 veya 8 kür olarak uygulanır. Her bir kür arası 4-6 hafta kadardır. Her 4 kür sonrası Ga 68 Psma PET CT ile değerlendirme yapılmalıdır. 

Karaciğer Tedavisinde TARE Microcüre - Atom Tedavisi

Karaciğer kanser sıklığı son yıllarda toplumda önemli ölçüde artmaya devam etmektedir. Karaciğerin kendisinden kaynaklanan tümörler ile başka organdan karaciğere sıçramış (metastaz ) tümörler olarak iki ayrı  grubu vardır. Bahsettiğimiz her iki gruba da öncelikle cerrahi şansı verilebiliyor ise operasyonla çıkarılmaları ilk tedavi seçeneği olabilir. Operasyon olamayacak veya olmak istemeyen hastalarda  TARE/ Microcure -atom tedavisi güncel ,spesifik ve başarılı bir tedavi yöntemidir. TARE/Microcure -atom tedavisi batı ülkelerinde ve uzak doğu ülkelerinde uzun yıllardır kullanılan bir yöntemdir. Tedavi üzerinde yapılan değişiklikler popülerliğinin tüm dünyaya yayılmasını sağlamaya başlamıştır. 

TARE/Microcure -atom tedavisi, başka şekilde tedavi edilemeyen hastalar için bir umut haline gelmiştir. Kemoterapiye cevap vermeyen çok sayıda kanserli hastada kanser dokusu bu tedaviyle küçültülmüştür. Daha önce ameliyat edilemeyen hastalar bu tedaviden sonra ameliyat edilebilir hale gelmişlerdir.

TARE/Microcure -atom tedavisinde radyoaktif işaretli mikroküreler kullanılır. Çok küçük boyutta olan bu kürecikler, Yitriyum-90 (Y-90) denilen radyoaktif bir madde bulundurmaktadır. Microcureler, kanserli dokunun içine yerleştirilerek tedavi uygulaması yapılır. Direkt olarak hedef dokuya yapılan yerleştirme sayesinde de çevredeki dokular zarar görmemektedir. Yerleştirme ardından yüksek oranda ışın uygulanır ve kanser hücreleri temizlenir. Bu tedavi, radyoloji ve nükleer tıp uzmanları ortaklaşa karar verdikten sonra; radyoloji uzmanları ve nükleer tıp uzmanları ile birlikte uygulanır.

Karaciğer kanseri olan hastalara veya karaciğere sıçramış (metastaz yapmış) kanserlere uygulanabilen bir tedavi yöntemi olan TARE/Microcure -atom tedavisi, sadece karaciğerdeki kanser dokularının tedavisi içindir. 

TARE/Microcüre -atom tedavisi, kateter denilen ince bir borunun karaciğer atardamarına yerleştirilmesi ve hastaya özel miktarda Y-90 mikrokürenin bu kateter yoluyla kanserli dokunun içerisine gönderilmesi ile uygulanır. Bir seferde milyonlarca küre gönderilir. Bütün işlem yaklaşık 1-2 saat sürer. Bu işlem genel anestezi uygulanmadan yapılabilmektedir.

TARE/Microcure -atom tedavi yönteminin kilit noktası, klasik ışın tedavisinin gücünün direkt olarak kanserli dokuya yönlendiriliyor olmasıdır. Böylece hem tedavinin etkisi güçlenir hem de diğer dokular radyasyondan kaynaklı zarar görmezler. Aynı zamanda kısa süreli ve tedavi edilebilen hafif düzeyli karın ağrısı, bulantı, hafif ateş ve bazı hastalarda yorgunluk yan etkisi dışında bir yan etki oluşumuna sebep olmaz. 

Bu tedavi sonrası hastalar 1 gün kontrol amaçlı hastanede yatırılırlar.

Radyoembolizasyon - Radyoaktif Akıllı Mikroküre Tedavisi

Karaciğer kanseri, ABD, Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde yaygın olarak görülen bir kanser türü olarak dikkat çekiyor. Karaciğer kanseri tedavisinde, kemoterapi ve ilaç tedavilerinin yanı sıra, yeni nesil uygulamalardan olan radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi  başarılı ile uygulanmaktadır. 

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon  yeni karaciğerin kendisine ait primer  kanser vakası görülür. Karaciğerin metastaslarına baktığımızda ise, en sık kolon, rektum, mide, meme, pankreas, ve prostat kanserlerinin öne çıktığı görülür.

Radyoembolizasyon-Radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi nedir?

Radyoembolizasyon (Y90 – radyoaktif akıllı mikroküre -selektif internal  radyoterapi) tedavisi karaciğerde bulunan kanser dokusu için selektif  bir tedavi yöntemidir. 

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre  tedavisinin  amacı, karaciğere  cerrahi  operasyon istenmeyen veya yapılamayacak tümörlerde lezyon boyutunu ve sayısını akıllı moleküller vererek  azaltmak veya seçili vakalarda  tamamen yok edebilmektir. 

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi sayesinde hastaların hayat kalitelerinde iyileşme ve  beklenen yaşam sürelerine katkı sunulmaktadır.

Radyoembolizasyon – radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi karaciğer kanserinde, yan etkilerinin yok denecek kadar az olması ve avantajlı özellikleri sayesinde yeni nesil tedaviler içerisinde ilgi görmektedir.

Radyoembolizasyon-Radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi  güvenli mi?

Bu tedavide radyoaktif akıllı mikroküreler  ile kanser hücrelerinin yok edilmesi amaçlanmıştır. Selektif olarak verilen radyoaktif  akıllı mikroküreler, karaciğerdeki tümör hücrelerini hedef alır. Radyoaktif akıllı mikroküreler radyoaktif etki bittikten sonra vücut tarafından doğal olarak parçalanırlar. 

Neden Radyoembolizasyon-Radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi ?

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı microküre tedavisinin sistemik kanser tedavilerinden farkı, tümör hücrelerini seçerek onları yok ederken normal dokuya zarar vermemesidir. 

Radyoembolizasyon – radyoaktif akıllı mikrokürelerin tahrip edici etkisi doğrudan tümör hücrelerini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Tedavinin en önemli avantajlarından biri de, vücudun diğer bölgelerinde radyasyonun istenmeyen yan etkilerinin görülmemesidir.

Radyoembolizasyon-Radyoaktif akıllı mikroküre yönteminin diğer yöntemlerden farkı nedir?

Radyoembolizasyon-radyoaktif akıllı mikroküre yöntemi çok özel  ve spesifik bir tedavi yöntemidir. 

Kemoterapi ve ilaç uygulamaları ise, sistemik tedavi yöntemleridir. Sadece  karaciğerdeki lezyona yönelik uygulamalar değildir. 

Bir tedavinin spesifik olması, sistematik yan etkilerin oluşmayacağı anlamına gelir, yani kemoterapi tedavisinden sonra olduğu gibi hastayı yıpratıcı yan etkiler oluşmaz.

Radyoembolizasyon – Radyoaktif  akıllı mikroküre uygulama öncesi neler yapılır?

Radyoembolizasyon –  radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi öncesi hastaya görüntüleme ve kan testleri yapılır. Bu yapılan araştırmalarda sorun olmayan  hastalar, radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisine kabul edilirler.

Radyoembolizasyon- Radyoaktif akıllı mikroküre  tedavisi nasıl uygulanır?

Birinci aşama: Planlama (prova) amaçlı olup gerçek tedavi kararı bu aşamada belirlenir. 

1.Kasık bölgesinden anjiyografi  girilerek karaciğer damarlarının haritası çıkarılarak tümör besleyici damarları ve tümörün  karakteri belirlenir (hipervasküler?-hipovasküler?) .

2. Anjiografide karaciğerde belirlenen tümörün besleyici damarlarının karaciğer dışına (mide ya da bağırsağa)  kaçışı var  ise , radyasyon etkisinin bu dokulara ulaşmasını engellemek amacıyla, tıkama (koil ) işlemi de yapılmaktadır.

3. Karaciğerdeki  tümör besleyici damardan görüntüleme amacıyla düşük dozda radyoaktif madde verilmektedir. (Prova)

4. Bunu takiben nükleer tıp ünitesinde görüntüleme yapılarak tümörün verilen maddenin ne kadarını tuttuğu, başka dokulara kaçak olup olmadığı. İlk aşamada yapılan incelemelerde, hedeflenen tümör dokusuna ulaşılabiliyorsa ve diğer organlara zarar verecek dozda geçiş yok ise  ikinci aşama olan gerçek  tedavi yapılmaktadır. 

Tedavinin planlama aşaması tamamlandığında, hastanın hastanede yatması şart değildir. Hasta takip süreci sonrasında evine gönderilebilmektedir.

İkinci aşama: Gerçek tedavi aşaması

1. Radyoaktif akıllı mikroküreler, tümör besleyici damar içine yerleştirilen kateter aracılığıyla tümör dokusu içine verilir.

2. Radyoaktif akıllı mikroküreler  tümörü besleyen ince damarların içine yerleşirler ve tedavi edici dozda radyoaktivite salınır. Dolayısıyla tümör dokusu etrafındaki sağlıklı karaciğer dokusuna etkisi oldukça sınırlıdır.

3. Bu aşamada  gerekli olursa  hasta bir gece hastanede yatırılarak, takip edilir.
Radyoembolizasyon-Radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi’nin yan etkileri neler?

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi  genellikle ağrısız bir işlemdir. Gerçek tedavi sonrasında en sık görülen yan etkiler,  ateş, bulantı, kusma ve bitkinliktir. Bu bulgular destek tedavisiyle üç ile beş gün içerisinde geriler. Tedaviden sonraki bir veya iki gün sonra hasta günlük aktivitelerine dönebilir.

Radyoembolizasyon-Radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi’nin avantajları nelerdir?

Karaciğer kanseri genellikle  ileri evrelerde fark edilebiliyor. İleri evrelerde kesin tedavi olanağı bulunamadığından Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi önemli bir tedavi seçeneğidir.

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi cerrahi tedavi yapılamayan karaciğer tümörlerinde, yaşam süresini ve kalitesini artıran bir tedavi yöntemidir.

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi tümörü küçülterek cerrahi tedavi ya da karaciğer nakli için olanak sağlayabilir.

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi hedefe yöneliktir. Tümör dokusunu ortadan kaldırmak için, daha yüksek radyasyon dozu daha güvenli bir şekilde verilebilmektedir.

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi ayaktan yapılan, cerrahi kesi gerektirmeyen bir tedavidir.

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi gerektiğinde tekrarlanabilir.

Radyoembolizasyon- radyoaktif akıllı mikroküre tedavisi standart radyoterapi ve kemoterapi ile karşılaştırıldığında yan etkileri çok daha azdır.

 

Ga68 PSMA PET CT

Evreleme, tedavi sonrası değerlendirme veya nüks  prostat kanseri tespiti amacı ile kullanılmaktadır. Ga68 PSMA PET/CT taraması adı verilen bu yöntem , tümörlerin tespit edilmesini kolaylaştırır. CT, MR ve kemik sintigrafisi gibi standart testlerin sıklıkla gözden kaçırdığı tümöral oluşumları  Ga68 PSMA  PET /CT  yakalayabilir.

Ga68 PSMA PET/CT  Görüntülemesi Nasıl Çalışır?

Prostat spesifik membran antijeni (PSMA) adı verilen bir proteini hedefler. Bunu tüm prostat bezi hücrelerinde bulunur , ancak kanser hücrelerinde  normalden çok daha fazla PSMA ekspresyonu vardır. Radyoaktivite (Ga68 ) PSMA ya bağlanır ve küçük miktarlarda bile taramada belirlenebilir. Bu, doktorunuzun kanserinizin yayılıp yayılmadığını ve nereye yayıldığını belirlemesine yardımcı olur.

Ga 68 PSMA PET/CT Taramasına Kimlerin İhtiyacı Olabilir?

Prostat kanseri tanısı aldıktan sonra metastaz olasılığınız orta veya yüksek olasılıkta ise , prostat kanseri tanısı sonrası tedavi aldıktan sonra tedaviye yanıt amacı ile, prostat kanseri ameliyatı veya radyasyon tedavisinden sonra yüksek PSA’ya sahip ise bu gurup hastalara Ga68 PSMA PET/CT yapılmalıdır.  Yüksek bir PSA kanser  belirtisi olabilir, ancak kanser olmayan bazı durumlarda da yüksek çıkabilir.

Ga68 PSMA PET/CT  Taraması Nasıl Çalışır?

İlk adım radyoaktiviteyi enjekte etmektir.Bir teknisyen bunu kolunuzdaki veya elinizdeki bir damar yoluyla yapacaktır. Damar yolunda hafif bir acı hissedebilirsiniz. Vücudunuzda radyoaktif maddenin dağılması için bir saat beklemeniz gerekir.

Hazır olduğunuzda, PET /CT cihazına girersiniz. Taramanın kendisi yaklaşık 20 dakika sürer. Testten sonra en az 12  saat çocuk ve gebelere yaklaşmamaya özen gösterin. Bu süreden sonra normal yaşantınıza dönebilirsiniz.

Neden Ga68 PSMA PSMA PET/CT Taraması İstenir?

Çok küçük tümörleri standart testlerden çok daha iyi bulabilir. Güncel çalışmada, Ga68 PSMA  PET/CT taramaları, CT, MR ve kemik taramalarına kıyasla en az %35 daha fazla bilgi elde edilebilir ve hastanın tedavisi daha iyi yönetilebilir.

Ga68 PSMA PET/CT  de şüpheli bulgular elde etme olasılığı çok daha düşüktür. Bu, sonuçlarınızın şu ya da bu şekilde daha kesin olacağı anlamına gelir.
Tedavinize rehberlik eder ve ihtiyacınız olmayan testlerden ve tedavilerden kaçınmanıza yardımcı olur. Örneğin, kanseriniz prostat bezinizin ötesine yayıldıysa, onu çıkarmak için yapılan gereksiz ameliyatların önüne geçer.

Diğer taramalara göre daha az radyasyon alırsınız.

Galyum 68 DOTA-TATE PET CT

Nöroendokrin tümörlerde görüntüleme

Nöroendokrin tümörler nadir görülen bir kanser tipidir. Nöroendokrin tümörler genellikle mide, bağırsak ve pankreas gibi sindirim sistemi organlarından (75%) daha az sıklıkta ise akciğerden (25%) ortaya çıkar.  Diğer tümörlere göre çok yavaş büyüdüğünden genellikle ölçülebilir boyuta gelmeleri ya da şikayetlere yol açmaları uzun zaman alır. Ancak hızlı büyüme potansiyeline sahip tipleri de bulunmaktadır. Kesin tedavisi cerrahidir. Ancak yavaş seyirli oldukları ve bu nedenle geç tespit edildikleri zaman tanı anında ileri evrede olma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle nöroendokrin tümör şüphesi olan veya yeni tanı alan hastalarda hastalığın hangi evrede olduğunun tespit edilmesi büyük önem taşır. Hastalığın yaygınlığının tespit edilmesi için radyolojik görüntüleme tetkiklerinin yanısıra, son yıllarda moleküler görüntüleme yöntemleri nöroendokrin tümörleri en kesin biçimde tespit edebilmektedir. Bu amaçla nöroendokrin tümörler üzerinde bulunan somatostatin adı verilen reseptörler görüntülenir. Bu işlemin adı ise Galyum 68 DOTATATE PET/BT olarak adlandırılır.

Somatostatin reseptörü nedir?

Somatostatin reseptörleri, vücutta çeşitli organlarda yaygın olarak bulunan ancak bazı özel alt tipleri nöroendokrin tümörler başta olmak üzere birçok kanser türünde tespit edilmiş olan hücre yüzey reseptörleridir.  Somatostatin reseptörlerinin belli alt tipleri kanserli hücrelerde normal hücrelere göre yaklaşık 10 kat fazla yoğunlukta bulunmaktadır.

Galyum 68 DOTA-TATE PET CT Nedir?

Galyum-68 Dotatate PET/CT, somatostatin reseptörlerinin PET kamera ile tespit edilmesi için kullanılan görüntüleme testinin adıdır. Somatostatin reseptörlerine bağlanmak için tasarlanmış bir akıllı molekül ile görüntülemeyi sağlayacak olan bir radyoaktif madde Nükleer Tıp Anabilim dalında laboratuvar ortamında sentezlenir. Galyum-68 Dotatate PET/CT görüntüleme yapılacak hastaların kan dolaşımına, sentezlenen bu radyoaktif maddeden az bir miktarda enjekte edilir. Yaklaşık 1 saat sonra hasta PET/CT cihazına alınarak tüm vücut taraması yapılır. Verilen radyoaktif madde nöroendokrin tümör hücreleri üzerinde bulunan somatostatin reseptörlerine özgün bir yapıda olduğu için tümör hücrelerine bağlanır ve kanserli dokular görülebilir hale gelir.

Galyum 68 DOTA-TATE  PET CT Hangi kanserlerde kullanılır ?

Galyum-68 Dotate  PET CT en sık nöroendokrin kanserleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Ancak somatostatin reseptörleri başka kanser tiplerinde de bulunabilir. Bu nedenle Galyum-68 Dotate  PET CT nöroendokrin kanserler dışındaki bazı kanser türlerinde de somatostatin reseptörü bulunabildiği için farklı kanserlerde de somatostatin reseptörlerinin  görüntülenmesi için kullanılabilmektedir. Bu kanser tipleri arasında medüller tiroid kanseri, dediferansiye tiroid kanseri, paraganglioma, nöroblastoma, feokromasitoma sayılabilir. Galyum-68 Dotate  PET CT görüntüleme hastalığınızı takip eden hekim tarafından gerekli görülür ise farklı kanser türlerinin tespitinde de ayırıcı tanı amaçlı veya tedaviyi yönlendirmek amaçlı olarak kullanılabilir.

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • Türkiye nükleer tıp ve Avrupa nükleer tıp derneklerinin kılavuzları takip edilmektedir. 
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 26.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.