Çağrı Merkezi 444 1 300

Radyoaktif maddelerin kullanılması yolu ile hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan, bu şekilde pek çok organ ve dokunun görüntülenmesi sağlayan bir daldır.

Tanı amacıyla kullanılan radyoaktif maddeler her organ için farklı özellikte olup yaydıkları ışınlar yolu ile organların yapısı ve organ fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu maddelerin hastalara verilmesini takiben çekilen filmlere sintigrafi adı verilir.

Sunulan Hizmetler

  • Gamma kamera cihazı ile tüm sintigrafik tetkikler,
  • PET/BT cihazı ile tüm onkolojik hastalıklarda tanı, evreleme, tedaviye cevabın değerlendirilmesi ve takibi amaçlı yapılan tüm vücut PET/BT görüntüleme,
  • PET/BT cihazı ile ayrıca demans hastalarının ayırıcı tanısı için beyin görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır.

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar ve Uygulanan İşlemler

Onkoloji, hematoloji, kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahisi, genel cerrahi, ortopedi, dermatoloji başta olmak üzere tüm kliniklerin hasta gruplarına;

  • Tüm vücut PET/BT,
  • Beyin PET/BT,
  • Miyokard perfüzyon sintigrafisi, dinamik ve statik böbrek sintigrafisi, kemik sintigrafisi, tiroid sintigrafisi, gözyaşı yolları sintigrafisi, gastroözefageal reflü sintigrafisi, paratiroid sintigrafisi başta olmak üzere kliniklerin istekleri doğrultusunda tüm sintigrafik tetkikler
  • Primer karaciğer tümörlü ve diğer sistemlerin karaciğer metastazlarında Radyoembolizasyon tedavisi

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

  • Türkiye nükleer tıp ve Avrupa nükleer tıp derneklerinin kılavuzları takip edilmektedir. 
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 15.03.2021 tarihinde güncellenmiştir.