Çağrı Merkezi 444 1 300

Prof. Dr. A.Avni ATAY

Prof. Dr. A.Avni ATAY
Prof. Dr. A.Avni ATAY

Eğitim

 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (1983-1990)
 • GATF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı (1993-1997)
 • GATF Çocuk Hematolojisi Uzmanlığı (1999-2001)
 • GATF Çocuk Hematolojisi BD Yrd. Doçentliği (2002-2006)
 • GATF Çocuk Hematolojisi BD Doçentliği (2006-2009)

İş Deneyimi

 • Hatay / Serinyol 121.J. Er Eğt. Alay Baştabibliği (1991-1993)
 • GATF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı (1993-1997)
 • İzmir / Karşıyaka J. Dispanseri (1997-1999)
 • GATF Çocuk Hematolojisi Bilimdalı (1999-2001)
 • Ankara / Anıttepe J. Dispanser Baştabibliği (2001-2002)
 • GATF Çocuk Hematolojisi Bilimdalı
 • ve Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi (2002-2009)

Üyelikler

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

Bilimsel Yayınlar