Çağrı Merkezi 444 1 300

Pediatrik Kemik İliği Nakli

Kök Hücre Nakli, talasemi, orak hücre anemisi, aplastik anemi, myelodisplatik sendrom gibi kan hastalıklarının, lösemi, lenfoma ve solid tümörler gibi maliyn hastalıkların,  immun yetmezliklerin ve bazı metabolik hastalıkların en önemli tedavi şeklidir. Kök Hücre Naklinin kullanıldığı hastalıkların listesine her geçen gün yeni bir hastalık grubu ilave olmaktadır.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik KİN Merkezi ülkemizin 23.KİN merkezi olarak 29 Aralık 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlanmıştır.

Odalardaki temiz hava sistemi: HEPA-Fan modüllerive CFD hava akış modelleme teknikleri kullanılarak  hasta odalarında  HEPA filtrasyon sistemi mevcuttur.


Bu Sistemin Avantajları

Her bir odanın basıncı istenen seviyede ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Bu şekilde merkezi tek kanallı sistemlerde olan basınç problemleri yaşanmamaktadır.
Bağımsız hava sistemi nedeni ile bir odada mevcut enfeksiyon etkenleri sisteme karışarak diğer odaları da olumsuz etkilemeyecektir.
Hasta olmayan odalar ekonomi modunda çalışacak ve önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Her odada saatteki hava çevrim sayısı  ACH 10-18 arasında ayarlanabilmektedir.
HEPA filter sistemi ile yüksek verimlilikte (0,3 µm, %99,97) filtrasyon sağlanmaktadır.
Sıfır kaçak ve negative plenyum teknolojisi ile oda içinde havalandırmadan kaynaklı enfeksiyon riskleri tamamen ortadan kaldırılmıştır.  Özellikle asma tavan veya çevre ortamlardan hasta odasına kontamine hava girişi olmamaktadır.
Hava kanallarında ve soğutucu/ısıtıcı batarya yüzeylerinde sürekli olarak UV ışınları ile sterilizasyon işlemi yapılmaktadır.

Sunulan Hizmetler

 • Poliklinik
 • Klinik Hasta Takip
 • Günübirlik Hasta Takip
 • Kemik İliği Nakilleri
 • Kemik İliği Nakli Koordinasyon Hizmetleri
 • Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 
 • Akut Lösemiler
 • Kronik Lösemiler
 • Lenfomalar
 • Hemoglobinopatik Hastalıklar
 • Kemik İliği Yetmezlikleri
 • Genetik Hastalıklar

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • EBMT(Europan Bone MarrowTransplantation)
 • THD(Türk Hemotoloji Derneği)
 • Sağlık Bakanlığı organ ve Doku Nakli Kanun,Yönerge,Yönetmelik
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 23.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 10.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.