Çağrı Merkezi 444 1 300

Kemik İliği Nakil Merkezi

Kök Hücre Nakli, talasemi, orak hücre anemisi, aplastik anemi, myelodisplatik sendrom gibi kan hastalıklarının, lösemi, lenfoma ve solid tümörler gibi malign hastalıkların, immun yetmezliklerin ve bazı metabolik hastalıkların en önemli tedavi şeklidir. 

ODALARDAKİ TEMİZ HAVA SİSTEMİ

HEPA-Fan modülleri ve CFD hava akış modelleme teknikleri kullanılarak hasta odalarında ülkemizde ilk kez uygulanan tavan tipi HEPA filtrasyon sistemi mevcuttur. Hava yolu ile bulaşan enfeksiyonlara karşı en üst düzey korumanın sağlanması için hibrit akış tipi uygulanmıştır.

Bu akış tipinde hasta üzerinde laminar hava akımı, odanın diğer yerlerinde ise türbülanslı akış sağlanmaktadır. Ancak hasta yatakları üzerine verilen laminar hava akışı ve yatak yakın çevresi boyunca oluşan hız profile hastayı rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Basınçlar ise hasta odasından dış koridorlara doğru hava yönlenmesi olacak şekilde ayarlanmıştır. 

BU SİSTEMİN AVANTAJLARI

  • Her bir odanın basıncı istenen seviyede ayrı ayrı ayarlanabilir. Bu şekilde merkezi tek kanallı sistemlerde olan basınç problemleri yaşanmamaktadır.
  • Bağımsız hava sistemi nedeni ile bir odada mevcut enfeksiyon etkenleri sisteme karışarak diğer odaları da olumsuz etkilemeyecektir.
  • Hasta olmayan odalar ekonomi modunda çalışacak ve önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlanacaktır.
  • Her odadaki saatteki hava çevrim sayısı ACH 10-18 arasında ayarlanabilmektedir.
  • HEPA filter sistemi ile yüksek verimlilikte (0,3 µm, %99,97) filtrasyon sağlanmaktadır.
  • Sıfır kaçak ve negative plenyum teknolojisi ile oda içinde havalandırmadan kaynaklı enfeksiyon riskleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Özellikle asma tavan veya çevre ortamlardan hasta odasına kontamine hava girişi olmamaktadır.
  • Hava kanallarında ve soğutucu/ısıtıcı batarya yüzeylerinde sürekli olarak UV ışınları ile sterilizasyon işlemi yapılmaktadır
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 26.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.