Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Burak Özköse

Dr. Öğr. Üyesi Burak Özköse

Eğitim

 • Gazi ilkokulu – ilkokul eğitimi-- 1992-1997
 • Milli piyango Anadolu lisesi –ortaokul eğitimi- 1997-2001
 • Isparta fen lisesi – lise eğitimi -- 2001-2004
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi –tıp doktorluğu-- 2004-2011

İş Deneyimi

 • Kastamonu Şerife Bacı Çocuk Kadın hastalıları ve Doğum Hastanesi -Pratisyen hekim - 2011-2011 (4 AY)
 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi –uzmanlık eğitimi kadın hastalıkları ve doğum asistanı- 2012-2016
 • Northern Gynaeoncology Center Queen Elizabeth Hospital Newcastle – laparoskopik onkoloji cerrahi fellow programı --2016
 • Beylikdüzü Devlet Hastanesi –kadın hastalıkları ve doğum uzmanı—2016-2019

Tıbbi İlgi Alanları

 • ENDOSKOPİK CERRAHİ
 • GENİTAL ESTETİK
 • OBSTETRİ VE RİSKLİ GEBELİK

Bilimsel Yayınlar

 • The outcome of pregnancy with new onset proteinuria without hypertension: retrospective observational study.

          J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Aug 10:1-5

 

 • Suction curettage as first line treatment in cases with cesarean scar pregnancy: feasibility and effectiveness in early pregnancy

J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Apr 28:1-6

·       Contraceptive failure with Copper T380A intrauterine device (IUD): A single tertiary center experience

Pakistan journal of medical sicence . 2016 Sep-Oct;32(5):1087-1091.

     

 • Neutrophil lymphocyte Ratio Platelet lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume; which one is More Predictive in the Diagnosis of Pelvic Inflammatory Disease?

Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine G2015-033

 

 • Down sendromunun tek bulgusu olarak saptanan konjenital katarakt

Perinataloji dergisi  2014;22(4)

 

 • Tubal torsiyonlu ekstrem büyüklükte tubal ektopik gebelik

           Perinataloji dergisi  2014;22(4)

 

 • Postpartum vajinal omentum sarkması ile tanısı konulan skarsız bir multigravid uterus rupture

           Perinataloji dergisi  2014;22(4)

 

 • Adverse perinatal outcomes of adolescent pregnancies in one center Istanbul,Turkey

Perinatal Medicine 2015 İstanbul

 • Vajinal doğum sonrası uterin rupture
 1. Ulusal Jinekoloji ve obstetric kongresi 11-15 Mayıs 2015 TJOD
 • Genetik amniosentezde saptanan koyu amnion sıvısının perinatal sonuçlarla ilişkisinin değerlendirilmesi
             13 Ulusal Jinekoloji ve obstetric kongresi 11-15 Mayıs 2015 TJOD
 • Mosaic tetraploidy in a liveborn
 1. ulusal tıbbi genetik kongresi