Çağrı Merkezi 444 1 300

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Dalı’nın misyonu, genel jinekoloji ve obstetrik uygulamalarının yanı sıra perinatoloji, jinekolojik onkoloji jinekolojik endokrinoloji ve infertilite, alanlarında tüm invaziv ve noninvaziv yöntemleri kullanarak hastaya zamanında, en uygun ve denenmiş, sonuçları bilinen güncel tanı ve tedavi yöntemlerini deneyim ile birleştirerek sunmaktır. 

Sunulan Hizmetler

 • Poliklinik
 • Progesteron Hormon Takviyesi
 • Klinik Hasta Takibi
 • Fetal Ultrasonografi, detaylı ultrasonografi
 • 1. Trimester ense kalınlığı testi
 • İki’li, Üç’lü, Dört’lü biyokimyasal tarama testleri
 • Noninvaziv Prenatal Tanı Testleri
 • Koryon villus örneklemesi, Amniosentez, Kordosentez
 • NST, OCT
 • Fetal doppler USG
 • Diabetik gebe konseyi ( Her Çarşamba Dahiliye+Diyetetik+Kadın H. Ve Doğum hekimlerinin katılımı ile )
 • Yüksek riskli gebelik takibi 
 • Serklaj
 • PAP Smear 
 • Kolposkopi + servikal biyopsi
 • Konizasyon
 • Jinekoloji polikliniği
 • Tanısal/Girişimsel Histeroskopi ( Miyomektomi, Endometrial ablasyon, Septum rezeksiyonu, Polipektomi, RİA ve Yabancı cisim çıkarılması )
 • Tanısal/Girişimsel Laparoskopi (Miyomektomi, Histerektomi, Kistektomi, Ooferektomi, Lenfadenektomi,Wertheim, Salpenjektomi, Salpingostomi)
 • Jinekolojik onkoloji cerrahisi (vulva, vajen, rahim, over kanserleri)
 • Ürojinekolojik cerrahi; üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsus cerrahisi
 • ART uygulamaları(Aşılama, IVF, ICSI)
 • Preimplantasyon genetik tanı; CGH, NGS
 • Spermiogram
 • Sperm, Oosit, Embryo dondurma
 • Fertilite prezervasyonu

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 • Gebelik 
 • Diyabetik gebelik 
 • Ektopik gebelik  
 • Preeklampsi
 • Gebelik ve troid fonksiyon bozuklukları
 • Preterm eylem
 • Düşükler
 • Miyom 
 • İnfertilite 
 • Dismenore
 • Endometriozis / Endometrioma
 • Amenore / oligomenore
 • Polikistik over sendromu
 • Ovarian/paraovarian kitleler
 • Over kanseri
 • Pelvik organ prolapsusları
 • Üriner inkontinans
 • Vulva/vajen enfeksiyonları
 • Vulva/vajen kanseri, prekanseriöz hastalıkları
 • Serviks kanseri
 • Endometrium patolojileri (hiperplazi, kanserler)
 • Alt batın tümörleri, prekanseriöz hastalıkları
 • İmperfore hiymen
 • Bartolin kist/apse drenaji, marsupializasyonu ve eksizyonu 

 

 

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Koleji (American College of Obstetrics and Gynecology )) 

Türk Perinatoloji Derneği Kılavuzları 

Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kılavuzları

 

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 15.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.