Çağrı Merkezi 444 1 300

Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan

Eğitim

 • 1993, Ondokuzmayıs Mayıs Lisesi, Fen Bilimleri Bölümü, Samsun
 • 1999, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun
 • 2005, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Samsun

İş Deneyimi

 • 1999-2000 Alparslan Sağlık Ocağı, Taşova, Amasya
 • 1999-2000 Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi, Amasya
 • 2005 - Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul

Üyelikler

 • İstanbul Tabip Odası
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

Tıbbi İlgi Alanları

 • Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü, Transplant Enfeksiyonları, Viral Hepatitler, Erişkin Aşılaması, Seyahat İlişkili Enfeksiyonlar

Yazıları

Bilimsel Yayınlar

Tez Çalışması

 • Nozokomiyal Acinetobacter İnfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Araştırılması. 2005

Alınan Ödüller

 • Geleneksel VII. Viral Hepatit Araştırma Teşvik Ödülü " Distinguishing hepatitis B virus (HBV) genotype D from non-D by a simple PCR" çalışması. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi 24-28 Kasım 2004 ( Viral Hepatitle Savaşım Derneği)

Yayın Listesi

Yurt Dışı Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 • Leblebicioglu H, Bayirli D, Esen S, Sunbul M, Eroglu C. Treatment of acute hepatitis C virus infection with interferon-alpha 2b and ribavirin: Case report and review of the literature. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2002;1:3.
 • Turgut M, Sunbul M, Bayirli D, Bilge A, Leblebicioglu H, Haznedaroglu I. Thrombocytopenia complicating the clinical course of leptospiral infection. J Int Med Res. 2002;30:535-40.
 • Leblebicioglu H, Turan D, Sunbul M, Esen S, Eroglu C. Transmission of human immunodeficiency virus and hepatitis B virus by blood brotherhood rituals. Scand J Infect Dis. 2003;35:210.
 • Eroglu C, Leblebicioglu H, Gunaydin M, Turan D, Sunbul M, Esen S et al. Distinguishing hepatitis B virus (HBV) genotype D from non-D by a simple PCR. J Virol Methods. 2004;119:183-87.
 • Esen S, Sunbul M, Leblebicioglu H, Eroglu C, Turan D. Impact of clinical and laboratory findings on prognosis in leptospirosis. Swiss Med Wkly. 2004;134:347-52.
 • Leblebicioglu H, Eroglu C. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: epidemiology and genotype distribution. Clin Microbiol Infect. 2004;10:537-41.
 • Leblebicioglu H, Turan D, Eroglu C, Esen S, Sunbul M, Bostanci F. A Cluster of Anthrax Cases Including Meningitis. Tropical Doctor 2006;36(1):51-3.
 • Sunbul M, Leblebicioglu H, Turan D, Esen S, Onder A, Ozaras R, Ozturk R. Permanent visual loss despite appropriate therapy in tuberculous meningitis. South Med J. 2007;100(2):228-9
 • Dheir H, Sahin S, Uyar M, Gurkan A, Turunc V, Kacar S, Bayirli Turan D, Basdemir G. Intensive polyoma virus nephropathy treatment as a preferable approach for graft surveillance. Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):867-70.

Yurt Dışı Kongrelerde Sunulan Bildiriler ve Posterler

 • Leblebicioglu H, Eroglu C, Hepatitis Study Group. Acute Hepatitis B Virus infection in Turkey: Epidemiology and Genotype Distribution. 42nd Annual ICAAC. 27-30 September 2002 San Diego, USA. Abstract Book 2002:426.
 • Eroglu C, Leblebicioğlu H, Gunaydin M, Turan D, Sünbül M, Esen Ş, Saniç A. Determination of Hepatitis B Virus (HBV) and Genotype D with Simple PCR. 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Glasgow, UK. May 10-13, 2003. Clinical Microbiology and Infection 2003;9 (Suppl 1):83.
 • Eroglu C, Leblebicioglu H, Gunaydin M, Turan D, Sunbul M, Esen S, Bedir AK. Determination of hepatitis B virus (HBV) genotype D with real-time PCR (melting curve analysis) method. 38nd Annual EASL. Geneva, Switzerland. July 3-6, 2003. Journal of Hepatology 2003;38 (Suppl):111.
 • Sunbul M, Leblebicioglu H, Hepatitis Study Group. Distribution of Hepatitis B Virus Genotypes in patients With Vhronic Hepatits B Infection in Turkey. 38nd Annual EASL. Geneva, Switzerland. July 3-6, 2003. Journal of Hepatology 2003;38 (Suppl):175.
 • Esen S, Sunbul M, Leblebicioglu H, Eroglu C, Turan D. Impact of Clinical and Laboratory Findings on Prognosis in Leptospirosis. 11th International Congress on Infectious Diseases. Cancun, March 2004. International Journal of Infecitous Diseases 2004:8(suppl 1):112.
 • Eroglu C., Yilmaz H., Cakmak U., Turan D., Leblebicioglu H. Rapid and sensitive detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from blood culture bottle by real-time PCR. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2006: Abstract number: p1743

Yurt İçi Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Sünbül M, Turan D, Esen Ş, Leblebicioğlu H. Peg-interferon + Ribavirin Tedavisi Verilen Kronik Hepatit C’li Hastalarda Erken Virolojik Yanıt Oranları. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 24-28 Kasım 2004. Ankara. Kongre Kitabı 2004;P:143/78
 • Eroğlu C, Leblebicioğlu H, Günaydın M, Turan D, Sünbül M, Esen Ş, Saniç A. Farklı HBV Genotiplerine Bağlı Koinfeksiyonların Simple PCR Metodu ile Saptanması. VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. 24-28 Kasım 2004. Ankara. Kongre Kitabı 2004;P:78/13
 • Esen Ş, Ülger F,Turan D, Sünbül M, Leblebicioğlu H. Yoğun Bakım Ünitesinde alet İlişkili İnfeksiyon Hızları ve Etkenleri. 2. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu. 17-20 Haziran 2004. Trabzon. Yoğun Bakım Dergisi 2004; Cilt 2; Özel sayı;78
 • Esen S, Sünbül M, Leblebicioğlu H, Eroğlu C, Turan D. Leptospiroziste Klinik ve Laboratuvar Bulguların Prognoza Etkisi. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 30 Mart – 3 Nisan 2003, İstanbul. Kongre Kitabı 2003:270.
 • Eroğlu C, Günaydın M, Atilla A, Esen Ş, Bayırlı D, Sünbül M, Leblebicioğlu H. Quantitative Detection of Hepatitis B Virus DNA Using Two Different Real-Time PCR Methods. 2. Molecular and Diagnostic Microbiology Congress. 21-25 Nisan, 2002. Antalya. Congress Proceedings and Programme. 2002;3-07.
 • Esen Ş, Bayırlı D, Eroğlu C, Sünbül M, Leblebicioğlu H. Üst Üriner İnfeksiyon Tanısı İle Hastanede Tedavi Edilen Hastaların Özellikleri. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2001, Adana. Program Kitabı 2001;P:19/02.
 • Turan D, Esen Ş, Sünbül M, Eroğlu C, Leblebicioğlu H. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii İnfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Araştırılması. 20. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi. Sözel Sunu:7
 • Derya Bayırlı Turan, Dilek Yıldız, Abdullah Avni Atay, Nebi Toksöz Kan Bağışçılarında ALT Taramasının Güvenli Kan Ürünü Transfüzyonuna Katkısının Araştırılması. 5. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012, Antalya, Kongre Özet Kitabı. P:292/63
 • Derya Bayırlı Turan, Murathan Uyar, Çimen Kuyumcuoğlu, Eryiğit Eren, Gürkan Tellioğlu. Böbrek Nakilli Olguda Sporadik Creutzfeld-Jacop Hastalığı. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya, Kongre Özet Kitabı. P: 352
 • Derya Bayırlı Turan, Fatih Kabakaş, Meriç Uğurlar, Berkan Mersa, İsmail Bülent Özçalik. İmmünkompetan Hastalarda Görülen El ve El Bileği Lokalizasyonlu Tüberküloz Tenosinovit. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya, Kongre Özet Kitabı. P: 260
 • Derya Bayırlı Turan, Çimen Kuyumcuoğlu, Selma Başyiğit, Çağla Pınar Taştan, Metin Bektaş, Müslüm Çiçek. Mental Retardasyon Tanısı Olan Hastada Saptanan HIV Enfeksiyonu. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya, Kongre Özet Kitabı. P:274