Çağrı Merkezi 444 1 300

Klinik Mikrobiyoloji

Hematoloji

Kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı, APTT, PT, fibrinojen, kan grupları, cross match, pıhtılaşma faktörleri, periferik yayma, retikülosit gibi tahliller çalışılmaktadır.

Seroloji

Enfeksiyon hastalıklarında etkene karşı oluşan özgül antikorları yada antijenleri ortaya çıkararak infeksiyon hastalıklarının teşhisini kolaylaştırmak amacı ile serolojik testler kullanılır. Antijen-antikor ilişkileri invitro olarak serolojik deneylerle incelenir.

Salmonella enfeksiyonları için Grubel Widal Testi, Brucella enfeksiyonu için Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright Testi) ve sifiliz enfeksiyonu için TPHA testi serolojik testlere örnek olarak verilebilir.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 24.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 23.11.2023 tarihinde güncellenmiştir.