Çağrı Merkezi 444 1 300

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmalar ile gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Tüberküloz, veba, cüzzam, çiçek ve grip gibi pek çok enfeksiyon hastalığı dünya tarihine şekil verirken, insanoğlu çağlar boyunca mikroorganizmalar ile savaşmak zorunda kalmıştır. Aşılama çalışmaları ile çiçek hastalığı eradike edilirken, AIDS gibi yeni enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkmıştır. Dünyanın global olması, küresel ısınma ve artan seyahat sıklığı ile gerek yeni ortaya çıkan ve salgın potansiyeli bulunan viral hastalıklar, gerekse kazanılmış dirençli bakteriyel enfeksiyonlar halen enfeksiyon hastalıklarını gündemde tutmakta, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi için alınacak tedbirleri daha önemli hale getirmektedir. Son yıllarda tıp alanındaki gelişmelerle artan organ ve doku nakli, onkoloji tedavileri, yoğun bakım ünitesi desteği, komplike cerrahi ve invaziv girişimlerle hastaların yaşam sürelerinin uzaması hastaların enfeksiyon hastalıkları ile karşılaşma riskini de arttırmaktadır.

 

Bölümümüzde viral hepatitler, menenjit, ishal, viral kanamalı ateşler, grip, döküntülü hastalıklar gibi enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri ayaktan ve yatarak yapılabilmektedir. Hastane enfeksiyonlarını önlemek ve toplumdan kazanılmış enfeksiyonların hastanede sınırlandırılması için Enfeksiyon Kontrol Komitesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Erişkin aşılaması, seyahat enfeksiyonları profilaksisi ve danışmanlık hizmetleri ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı, tedavi, profilaksisi, tarama testleri ve danışmanlık hizmetleri hizmet verilen diğer enfeksiyon hastalıklarındandır.

Enfeksiyon Hastalıkları Nasıl Bulaşır?

 • Enfeksiyon hastalıklarına bakteri, virüs, parazit ve mantarlar sebep olur. Mikroorganizmaların insanlara bulaş yolları;
 • Kan ve kan ürünleri yoluyla: Hepatit B, Hepatit C, AIDS
 • Hava yoluyla: Öksürme, hapşırma ve solunum esnasında saçılan damlacıklar. Tüberküloz ve kızamık
 • Direk temas: Grip, Hepatit A
 • Cinsel ilişki yoluyla: Hepatit B, Hepatit C, AIDS, Frengi, Belsoğukluğu
 • Kirlenmiş su ve gıdalar yoluyla: Tifo, Dizanteri
 • Hayvanlar yoluyla; Kuduz
 • Vektörlerle bulaş yoluyla: (Kene, bit, sivrisinek gibi bazı mikroorganizmalarla bulaş) Sıtma, Kırım-kongo hemorajik ateşi

Enfeksiyon Hastalıklarından Nasıl Korunuruz?

 • El yıkama ve kişisel hijyen
 • Çevre temizliği ve atıkların kontrolü
 • Batıcı özellikteki tıbbi atıkların uygun olarak toplanması ve imhası
 • Bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve salgınların kontrolü
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 27.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.