Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Serap Baş

Eğitim

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999)
 • Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dahiliye Kliniği (1999 – 2000)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da Uz. Eğitimi (2000 – 2005)

İş Deneyimi

 • Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dâhiliye Kliniği (1999 – 2000)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da Uz. Eğitimi (2000 – 2005)

Tıbbi İlgi Alanları

 • Publications on SCI
 • international congress reports
 • national publications
 • computed tomography bulletin
 • national congress reports and publications
 • Turkrad 23th National Radiology Congress
 • Turkrad 24th National Radiology Congress (verbal report)
 • Turkrad 24th National Radiology Congress (poster presentation)
 • 20th Scientific Congress of Association of Turkish Neurosurgery (poster)
 • Hydrocephalia Symposium (poster)

Bilimsel Yayınlar

 • SCI ‘da yayınlanmış yayınlar
 • Uluslar arası kongre bildirileri
 • Ulusal yayınlar
 • Bilgisayarlı Tomografi Bülteni
 • Ulusal kongre bildirileri ve yayınlar
 • Türkrad 23.Ulusal Radyoloji Kongresi
 • Türkrad 24.Ulusal Radyoloji Kongresi (söz bildirisi)
 • Türkrad 24.Ulusal Radyoloji Kongresi (poster bildirisi)
 • Türk Nöroşiriorji Derneği 20. Bilimsel kongresi (Poster)
 • Hidrosefali sempozyumu(poster)