Çağrı Merkezi 444 1 300
Radyoloji, geçmişi 1800 yılların sonlarına doğru X ışınlarının keşfi ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Röntgen cihazlarının icadıyla başlayan ve zamanla yeni teknolojik gelişmelerin ışığında yeni cihazların eklenmesiyle gelişen Radyoloji, günümüzde röntgen, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, floroskopi, mamografi, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme cihazları ile hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Radyoloji bölümü, bu cihazların yardımıyla hastalıkların teşhis ve tanısının konulmasını sağlarken, aynı zamanda tedavi sürecinde de gerek bölüm olarak gerekse diğer branşlara yardımda bulunarak aktif olarak yer almaktadır.

Yeni Yüzyıl Hastanesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak doğru tedavinin doğru tanı ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda Radyoloji Bölümümüzde modern tıpta faydası ve etkinliği kanıtlanmış, gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde kabul gören kalite standartları tarafından onaylanmış ve teknolojinin getirmiş olduğu son yenilikleri bünyesinde barındıran cihazlarla hizmet veriyoruz.

Aynı zamanda Radyoloji bölümümüz yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmasının yanı sıra, eğitim ve akademik anlamda da faaliyet göstermekte ve alanında uzmanlaşmış hekim ve personelleri ile uluslararası alanda kendinden söz ettirecek araştırmalara imza atmaktadır.

Radyoloji Alanında Sunulan Hizmetler

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (Kardiak MR, MR Spectroskopi,Fonksiyonel MR,Meme MR....)
 • Multislice Bilgisayarlı Tomografi (Kardiak CTA, CT Sanal Kolonoskopi, 3D Görüntüleme,....)
 • Dijital Mamografi (Tomosentez,Meme İşaretleme,Spot Mamografi....)
 • Ultrasonografi
 • Röntgen
 • Girişimsel Radyoloji(Anjıografi,Radyofrekans Ablasyonu,Embolizasyon,Biyopsi,Nefrostomi.....)
 • Portable Röntgen
 • Portable Ultrasonografi

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 • Yapılan tüm görüntülemeleri değerlendirme ve raporlama
 • Anjiografi
 • Venografi
 • Balon Anjioplasti ve Stent
 • Biliyer Drenaj ve Stent
 • Radyofrekans Ablasyonu
 • Embolizasyon
 • Tromboliz/Trombektomi
 • Parasentez/Torasentez/Abse Drenajı
 • Nefrostomi/Üreteral Stent
 • Fistülografi
 • Biyopsi
 • Tünelli Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi
 • Geçici Kateter Yerleştirilmesi

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • TAEK (Türk Atom Enerji Kurumu)
 • ICRP (Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu)
 • TRD (Türk Radyoloji Derneği) Radyolojik Tanı Destek Kavuzu
 • Radiology Review Manual (by Wolfgang Dahnert)
 • Sağlık Bakanlığı MRG ve BT Çekim  ve İnceleme Standartları Rehberi
 • ALARA Prensib
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 23.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 10.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.