Çağrı Merkezi 444 1 300

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde bebek ve çocuklara da kalp ameliyatı yapılmaktadır.

Kalp-Damar Cerrahisi bölümümüzde yenidoğan dahil olmak üzere her türlü kalp ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Yenidoğan ve çocuk kalp ameliyatlarında her türde kalp kapak(konduit) ameliyatları da başarıyla yapılmaktadır.


Uygun yaştaki hastalarda küçük kesiler(4-5cm) ve minimal invasif yöntemlerle kalp kapak ve delik ameliyatları yapılmaktadır.

Kalpteki deliklerin kapatılması (hem kateter yöntemi hem de açık kalp ameliyatı ile)

Kalbin içindeki darlıklar, kalp damarlarındaki daralmalar ve bunların tekrar ameliyatları

Kalp kapağı tamir ve replasmanı ameliyatları

Konduit (kapaklı damar) değişimleri

Kalp tümörlerinin çıkarılması

Cerrahi yolla pil takılması

Fontan tipi tüm ameliyatlar (tek ventrikül tipi hastalıklar)

Tüm yenidoğan acil ameliyatları

Yüksek akciğer basıncı ile mücadele, yardımcı dolaşım sistemlerinin uygulanması (ECMO)

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, çocukluk çağındaki kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir cerrahi dalıdır. Bu alanda, doğumsal kalp anomalileri, kalp kapak hastalıkları, kalp damarlarındaki daralmalar gibi çocukluk çağına özgü birçok rahatsızlık cerrahi müdahale gerektirir. Uzman ekip, son teknoloji cerrahi teknikleri ve multidisipliner bir yaklaşım ile çocuk hastaların sağlığını korumak ve iyileştirmek için çalışır.

Uygun yaştaki hastalarda, küçük kesiler ve minimal invaziv yöntemlerle çeşitli kalp kapak ve delik ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler arasında;


Kalpteki deliklerin kapatılması: Hem kateter yöntemiyle hem de açık kalp ameliyatıyla kalpteki deliklerin kapatılması mümkündür.

Kalbin içindeki darlıkların ve kalp damarlarındaki daralmaların tedavisi: Bu kapsamda yapılan işlemler tekrar ameliyatları da içerir.

Kalp kapağı tamir ve replasmanı ameliyatları: Kalp kapağının onarılması veya değiştirilmesi gerektiğinde cerrahi müdahaleler yapılır.

Konduit (kapaklı damar) değişimleri: Damarlarda meydana gelen sorunlara yönelik olarak konduit değişimleri gerçekleştirilmektedir.

Kalp tümörlerinin çıkarılması: Kalpte oluşan tümörlerin cerrahi yolla çıkarılması işlemi yapılmaktadır.

Cerrahi yolla pil takılması: Kalpte ritim bozukluklarına yönelik cerrahi müdahaleler gerektiğinde pil takılması işlemi uygulanır.

Fontan tipi ameliyatlar: Tek ventrikül tipi hastalıklarda tercih edilen Fontan tipi ameliyatlar yapılmaktadır.

Tüm yenidoğan acil ameliyatları: Yenidoğanlarda acil müdahale gerektiren kalp ve damar cerrahisi işlemleri yapılır.

Yüksek akciğer basıncı ile mücadele: Yüksek akciğer basıncı sorunlarında yardımcı dolaşım sistemlerinin uygulanması, örneğin ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon) gibi yöntemler tercih edilir.

Tedavi Süreci

Çocuk kalp ve damar cerrahisi tedavi süreci, hastanın durumuna ve yapılan cerrahi müdahalenin türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedavi süreci şu adımları içerir:


Ön Değerlendirme: Hastanın durumunun değerlendirilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve uygun tedavi planının belirlenmesi.

Cerrahi Müdahale: Planlanan cerrahi işlemin gerçekleştirilmesi, gerekli durumlarda minimal invazif yöntemlerin tercih edilmesi.

İyileşme Süreci: Ameliyat sonrası hastanın yoğun bakım süreci ve iyileşme sürecinin takibi.

Rehabilitasyon: Hastanın fiziksel ve psikolojik olarak rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin alınması ve takibi.

Uzman Ekip

Çocuk kalp ve damar cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir alandır. Bu nedenle tedavide yer alan uzman ekip şu profesyonellerden oluşur:


Kalp ve Damar Cerrahları

Anestezi Uzmanları

Çocuk Kardiyologları

Yoğun Bakım Uzmanları

Hemşireler ve Yardımcı Sağlık Personeli

Bu uzman ekip, hastanın durumuna uygun olarak tedavi sürecini planlar ve uygular. Hastanın en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak için işbirliği içinde çalışır.


İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 12.03.2024 tarihinde güncellenmiştir.