Çağrı Merkezi 444 1 300

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Kalp ve Damar ameliyatı yapılacak ve yapılmış olan erişkin ve pediatrik yaş gurubundaki hastaların klinik ve yoğun bakım takip- tedavi ve laboratuvar imkânları ile bir bütün içerisinde kalp ve damar cerrahisi hizmetlerini sunmaktadır.

Sunulan Hizmetler

 • Poliklinik

a) Sıfırdan muayeneler

b) Ameliyat Görüşmeleri

c) Ameliyat sonrası kontrol

d) Konsültasyonlar

 • KVC  Yoğun Bakım'da;

a) Ameliyat olmuş veya ameliyat için hazırlanan hastaların takibi

 • KVC  Serviste;

a) Tedavi amaçlı hasta takibi

b) Ameliyat olmuş hastaların takip ve tedavisi

c) Ameliyat için yatırılmış hastaların takibi

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler

 • İskemik kalp hastalığı cerrahisi ve tedavisi
 • Akut Koroner Sendrom Ve Göğüs Ağrısı
 • Akut Akciğer Ödemi
 • Perikard Hastalıklarının cerrahi tedavisi
 • Kalp Tamponadı cerrahi tedavisi
 • Kalp Kapak Hastalıklarının cerrahi tedavisi
 • Kalp tümörlerinin teşhis ve cerrahi tedavisi
 • Kardiyomiyopatiler ve kalp yetmezliğinin teşhis ve cerrahi tedavisi
 • Enfektif Endokardit ve cerrahi tedavisi
 • Pulmoner Emboli ve cerrahi tedavisi
 • Konjenital Kalp Hastalıkları cerrahi ve tedavisi
 • Periferik arter ve ven hastalıklarının cerrahi ve tıbbı tedavisi
 • Hemodiyaliz için uygun Access oluşturulması
 • Endovasküler girişimlerin uygulamaları
 • Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu
 • Karotis Arter Darlıkları
 • Sol ventrikül destek cihazı takılması ve klinik takibi
 • ECMO uygulamaları  
 • Kalp Nakli ve kalp nakli yapılmış olan hastaların takip ve tedavisi
 • Açık Kalp Pili takılması veya batarya değiştirme
 • İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar

  • Amerikan Kalp Birliği (American Heart Association)
  • Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology)
  • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
  İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 26.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.