Çağrı Merkezi 444 1 300

Çocuk Kardiyolojisi

Ülkemizde yaklaşık 100 canlı doğumda 1 görülen doğumsal kalp hastalıklarının tanısında ekokardiyografi yöntemleri, kardiyak kateterizasyon, eforlu elektrokardiyografi, 24 saatlik Holter EKG tetkikleri birimimizde yapılmaktadır. Ayrıca Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Birimi ile işbirliği içerisinde doğumsal kalp hastalıklarının takibinde, kateterizasyon ve cerrahi ile tedavisinde hizmet verilmektedir. Çocuklarda görülebilen göğüs ağrısı, efor kısıtlılığı ve ritim düzensizlikleri gibi bulgularla kendini gösteren kazanılmış kalp hastalıklarının da tanı ve tedavisi yapılmaktadır. 

Çocuk Kardiyolojisi Birimi’mizde yenidoğan dahil olmak üzere her türlü çocuğa tanısal veya tedaviye yönelik kardiyak kateterizasyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kalbinde delikle doğmuş olanların veya kalp kapaklarında darlık olanların anjiyografi ile tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalıklarının tanı, izlem ve tedavisi birimimizce uygulanmaktadır.

Birimimizde yapılan bazı uygulamalar şunlardır.

· Üfürüm duyulan hastanın tanı ve tedavisi

· Spor raporu

· Çocuk Psikiyatrisi’nde kullanılan ilaçlara ait değerlendirme raporu

· Transözefageal ekokardiyografi

· İntrakardiyak ekokardiyografi

· Tanısal kalp kateterizasyonu

· ASD, VSD, PDA kapama

· Pulmoner ve aort darlığında balon valvüloplasti

· Aort koarktasyonunda balon ve stent anjiyoplasti

· Balon atriyal septostomi

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 13.10.2023 tarihinde güncellenmiştir.