Çağrı Merkezi 444 1 300

Çocuk Nefrolojisi

Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Nefrolojisi

Gaziosmanpaşa Hastanesi çocuk sağlığı için farklı birimlere sahiptir. Bu birimlerden biri de çocuk nefrolojisidir. Çocuk nefrolojisi içeriğinde farklı rahatsızlıklar için tedavi yer alıyor. Çocuk hastalıklarının yan dalı olan bu birim çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgileniyor. Vücutta su, asit-baz dengesi ve elektrolit dengesini sağlayan böbrekler, kanı süzerek zararlı toksinlerin dışarı atılmasını sağlayan organlardır. Aynı zamanda kemik iliğine ne kadar kan yapılacağı bilgisini veren organlardır. Üriner sistem, böbreklerin bağlı olduğu idrar yolları olarak da bilinen üreter, üretra ve mesaneden oluşur. Üriner sistemde, doğumsal veya sonradan edinilen hastalıklar, uzman doktorlar tarafından tedavisi gerçekleştirilir. Uzman doktorlar, hastalığın tekrarlamaması için koruyucu bazı önlemler alarak böbrek yetmezliği durumlarına benzer geri dönülemez hasarlanmaların oluşmasının önüne geçer. Hastalar, duruma göre pediatrik nefroloji polikliniğinde ayakta veya klinikte yatarak tedavi edilir.

Nefroloji Bölümü Hangi Sağlık Sorunları İle İlgilenir?

Nefroloji bölümü genel olarak belli rahatsızlıklar üzerinden ilerler. Çocuk nefrolojisinde de  aynı şekilde belirli rahatsızlıklar ile ilgilenilir. 18 yaşına kadar olan bireylerin tedavisi gerçekleştirilen bu bölümde farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu tedavi yöntemleri içeriğe göre şekillenir. Çocuk nefrolojisinin ilgilendiği sağlık sorunları şu şekilde sıralanabilir:


 • Böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları

 • Vezikoüreteral reflü (Böbrek reflüsü)

 • Hidronefrozlar (Böbrek genişlemeleri)

 • Böbrek taşları

 • Hematüri (idrar yolu kanamaları)

 • İdrardan anormal düzeyde protein kaybedilmesi (Proteinüri)

 • Nefrotik sendrom

 • Nefritler

 • Genetik böbrek hastalıkları

 • Böbrek yetmezliği

 • Hipertansiyon

 • Hemodiyaliz

 • Periton diyalizi

 • Hipertansiyon (Tansiyon Holter ile 24 saatlik kan basıncı ölçümleri)

 • Böbrek kistleri

 • İdrardan anormal tuz kayıpları (sodyum, potasyum, magnezyum)

 • Gece ve gündüz alt ıslatmalar

Bu tür hastalıkların baş göstermesiyle birlikte Gaziosmanpaşa Hastanesinin uzman doktorları gerekli tedavi yöntemini uygular.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 17.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.