Çağrı Merkezi 444 1 300

Hastanemizde cerrahi kararı verilen hastalara konvansiyonel ( açık) ve laparoskopik ( minimal invaziv) yöntemlerle cerrahi teknikler kullanılarak hizmet verilmektedir. Hastaların poliklinik başvuruları sonucu hazırlıkları yapılarak planlı ameliyatları gerçekleştirildiği gibi acil başvurular neticesinde gerekli acil cerrahi girişimler yapılmaktadır.

Ayrıca kliniğimizde karaciğer tümörlerinde girişimsel radyoloji birimi ile birlikte gerçekleştirilen radyoembolizasyon, radyofrekans ablasyon gibi kombine girişimlerle ileri evre kanser hastalığı tedavi edilebilmektedir.

Sunulan Hizmetler

 • Poliklinik
 • Gastrointestinal Cerrahi 
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Onkoloji Cerrahi (tiroid, meme, mide, kolon, karaciğer, pankreas)
 • Obezite Cerrahi
 • Genel cerrahinin alanına giren bütün cerrahi girişimler
 • Acil hasta kabulü ve gerektiğinde cerrahi tedavi
 • Santral venöz port takılması

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 • Gastrointestinal sistemin her türlü benign ve malign hastalıkları
 • Pankreas, Safra kesesi ve safra yollarının cerrahi hastalıkları
 • Fıtık Cerrahisi
 • Tiroid ve Paratiroid hastalıkları
 • Meme hastalıkları
 • Adrenal bez hastalıkları
 • Dalak hastalıkları 
 • Acil Cerrahi ve travma cerrahisi

 

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar

American College Of Surgeons Protokolleri 

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 24.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 12.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.