Çağrı Merkezi 444 1 300

Kanser Cerrahisi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi bünyesinde kanser cerrahisi alanında  ameliyatlar ve kanser tedavisinde önemli yer tutan minimal invaziv cerrahi işlemler gerçekleştirilmektedir. Kanserin cerrahi yoldan tedavi edilmesinde de multidisipliner bir tedavi yaklaşımı benimsenmektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ünitemizde

Omurilik tümörlerininmikroskopik, endoskopik, ve navigasyon teknikleri kullanılarak minimal invaziv yöntemler ile cerrahi yoldan tedavisi, gerçekleştirilmektedir.

Genel Cerrahi Ünitemizde

Meme kanserleri,karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri, kistleri, safra kesesi ve yolları tümörleri, pankreas kist ve tümörleri, özafagus (yemek borusu kanseri) mide kanseri, kolon- rektum tümörleri, anorektal tümörler, tiroid kanserleri operasyonlarını gerçekleştirilmektedir.

Göğüs Cerrahisi Ünitemizde

Akciğer tümörlerinin açık ve kapalı yöntemle operasyonları yapılmaktadır.

Kemik İliği Nakil Ünitemizde

Hematolojik Tümörler ve Kemik İliği Transplantasyonu; Lösemiler tanı ve tedavisi, Lenfomaların tanı ve tedavisi, diğer hematolojik tümörlerin tanı ve tedavisi, akraba içi ve akraba dışı kök hücre nakli, selim hematolojik hastalıkların her türlü tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Ünitemizde

Jinekolojik Onkoloji’de, serviks (rahim ağzı) kanserleri, over (yumurtalık) kanserleri, vulva- vajen kanserleri ile trofoblastik tümörleri, cerrahi de dâhil tüm ileri teknolojik yöntemler ile gerçekleştirilmektedir.

Kulak Burun Boğaz Ünitemizde

Baş ve boyun bölgesi selim ve habis tümörlerinin cerrahi yoldan tedavisi yapılabilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Ünitemizde

Ortopedik Onkoloji bölümümüzde tüm kemik, kas ve yumuşak dokular başta olmak üzere ekstremitelerin her türlü tümörlerinin tıbbi ve cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

Onkoloji Merkezimizde

Değişik bölgelerdeki metastaz tedavilerine yönelik metastazektomiler, Karaciğer metastazlarına yönelik bölgesel (lokaregional) tedaviler (RF ve Radyonüklid uygulamaları) tedavi öncesi fertilite koruyucu yaklaşımlar gibi ileri tedavi yöntemleri de büyük bir başarı ile uygulanmaktadır.

Üroloji Ünitemizde

Üroonkolojik, böbrek, mesane, prostat, testis kanserleri başta olmak üzere diğer ürolojik organların kanserleri ile ilgilenen üroloji alt bölümüdür. Ürolojik kanserler erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olmakta ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Bu yüzden her türlü idrar bozuklukları, idrardan kan gelmesi (özellikle ağrısız pıhtılı olması) yumurtalıklarda ağrısız şişlik olması ile beraber kilo kaybı ve karın yan boşluklarında ağrı olması durumlarında hiç beklemeden başvurulmalıdır.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 26.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.