Çağrı Merkezi 444 1 300

Göğüs Hastalıkları

Sunulan Hizmetler

 • Poliklinik
 • Konsultasyon
 • PreoperativevepostoperatifDğerlendirme
 • Solunum Fonksiyon Testleri(spiometre,DLCO)
 • Tanısal Bronkoskopi (fiberoptik)
 • Endobronşial Ultrasonografi 
 • Deri (Prick) Testi

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 • Kronik öksürük
 • Koah tanı ve tedavisi 
 • Astım Tanı ve tedavisi 
 • Akciğer Kanseri ,tarama,tanı ve evreleme
 • Pnomoni
 • İntertisyal Akciğer Hastalıkları (Sarkoidoz vs.)
 • Kronik Solunum Yetmezliği(Oksijen tedavisi)
 • Mesleki Astım 
 • PulmonerEmboli

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • AmericanCollege Of Chest Protokolleri
 • Türk Toraks Derneği Klinik Rehberleri 
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 24.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 12.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.