Çağrı Merkezi 444 1 300

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 1992 yılından beri  vermektedir.

Tıkanmış kalp damarlarının koroner anjiografi ile tespit edilerek balon ve stent yardımı ile açılması, doğuştan olan kalpteki bazı deliklerin ameliyatsız kapatılması, genişlemiş aort damarının ameliyatsız stent yöntemleri ile tedavisi, kalp ritm bozukluklarının kalıcı kalp pili takılarak veya ablasyon metodu ile tedavi edilmesi gibi uygulamalar kliniğin  uygulamaları arasında yer almaktadır.

Sunulan Hizmetler

 • Kardiyoloji Polikliniği
 • Aritmi Polikliniği
 • Kalp Yetmezliği Polikliniği
 • Koroner Yoğun Bakım Hasta Takibi
 • Klinik Hasta Takibi
 • Kateter Ve Anjiyografi Laboratuarı (Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi, Koroner PTCA-Stent işlemleri, Endomyokardial biopsi,Transaortik valv implantasyonu (TAVI), Doğumsal Kalp Anomalilerin Girişimsel Yöntemle Tedavisi, Periferik Arter Hastalıklarının Tanı ve Girişimsel Tedavisi , EVAR (Endovasküler aort replasmanı)
 • Elektrofizyoloji Laboratuarı ( Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyonuygulamaları)
 • Geçici, Kalıcı Kalp Pili(tek, çift ve üç odacıklı) ICD ve CRT yerleştirilmesi
 • Tilt Table Testi
 • Ekokardiyografi Laboratuarı (Transtorasik (Yüzey) Ekokardiyografi, Transözefajiyal Ekokardiyografi, Stres Ekokardiyografi
 • Efor Testi Laboratuarı
 • Holter Laboratuarı (24 Saatlik Ambulatuar Ritm ve Kan Basıncı Holteri)

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 

 • Akut Koroner Sendrom Ve Göğüs Ağrısı ( STMI , NONSTMI ,USAP)
 • Akut Akciğer Ödemi
 • Perikard Hastalıkları , Myocardit
 • Kalp Tamponadı
 • Hipertansiyon
 • Konjestif Kalp Yetmezliği
 • Aritmiler
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Kardiyomiyopatiler
 • Enfektif Endokardit
 • Pulmoner Emboli
 • Pumoner Hipertansiyon
 • Konjenital Kalp Hastalıkları
 • Senkop
 • Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu
 • Karotis Arter Darlıkları
 • Renal arter darlıkları
 • Periferik arter darlıkları

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology) 
 • Amerikan Kalp Birliği (American Heart Association) 
 • Türk Kardiyoloji Derneği
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 14.03.2023 tarihinde güncellenmiştir.