Çağrı Merkezi 444 1 300

Laboratuvar Hizmetleri

Biyokimya

Klinik Biyokimya bilim dalı; insan organizmasında ki biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Tıbbın temelini oluşturur ve hastalıkların teşhis ve tedavisine yön verici kan, idrar ve vücut sıvılarında biyokimyasal analizleri yaparak diğer bilim dallarına ana yardımı sağlar. Biyokimya laboratuarında rutin biyokimyasal testlerinden glikoz,hemoglobinA1c, böbrek fonksiyon testleri BUN, kreatinin, kreatinin klirensi, enzimler AST, ALT, vs, elektrolitler, kalsiyum, fosfor, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, vitamin B12, folik asit, kan gazları, kardiak testler CKMB mass, Troponin T ve Troponin I, D-Dimer gibi testler çalışılmaktadır. Ayrıca tam idrar tetkiki,24 saatlik idrar testleri, idrarda protein vs yapılmaktadır. Çalışma prensibi olarak acil ve rutin testler için 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Endokrinoloji

Hormonlarla ilgili testleri kapsar. Tiroid hormonları (T3,T4,TSH,FT3,FT4), gonod hormonları (FSH, LH,E2, Prolaktin progesteron, B-HCG ) PSA, gibi testler çalışılmaktadır.

Hematoloji

Kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı, APTT, PT, fibrinojen, kan grupları, cross match, pıhtılaşma faktörleri, periferik yayma, retikülosit gibi tahliller çalışılmaktadır.

Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıkların teşhisini koymak, tedaviye yön verici bulguları saptamak, tedavi için kullanılacak ilaçların seçimine yardımcı olmak ve enfeksiyon hastalıklarının tanılarının konulmasını sağlamak klinik mikrobiyolojinin çalışma alanlarıdır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve parazitoloji olarak dört alt başlıkta hizmet vererek bakteriyel, viral, paraziter ve mantarlarla gelişen infeksiyonların tanısının konulmasını sağlar. Mikrobiyolojide çalışılan temel testler; idrar, boğaz, balgam gibi örneklerden kültür-antibiyogram, klamidya-mikoplazma antijen testleri, direk mantar aranması ve kültürü, rotavirüs-adenovirüs gaita antijen testleri, hepatit markerları ve diğer viral hastalıkların tanısal testleri, amip ve giardia gibi paraziter hastalıkların mikroskopik ve antijen testleridir.

Seroloji

Enfeksiyon hastalıklarında etkene karşı oluşan özgül antikorları yada antijenleri ortaya çıkararak infeksiyon hastalıklarının teşhisini kolaylaştırmak amacı ile serolojik testler kullanılır. Antijen-antikor ilişkileri invitro olarak serolojik deneylerle incelenir.

Salmonella enfeksiyonları için Grubel Widal Testi, Brucella enfeksiyonu için Brucella Tüp Aglütinasyonu (Wright Testi) ve sifiliz enfeksiyonu için TPHA testi serolojik testlere örnek olarak verilebilir.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 22.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 15.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.