Çağrı Merkezi 444 1 300

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Bölümü; Radyoterapi tedavisi endikasyonu olan hastaların tedavilerini gerçekleştirirken hedef hacme istenilen dozun verilmesini etrafındaki sağlam organlara ise olabildiğince az doz verilmesini sağlamak durumundadır ve bu hizmetleri güncel tıp uygulamaları ile multidisipliner şekilde gerçekleştirip aynı zamanda bu konularda yeni araştırmalara katılmaktır.

Sunulan Hizmetler

 • 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi Tedavisi
 • Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tedavisi (IMRT)
 • Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tedavisi (VMAT)
 • Radyocerrahi Tedavisi (SRS /SRT /SBRT)
 • Elektron Tedavisi
 • Tüm Vücut Işınlaması Tedavisi (TBI)

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 • Akciğer KANSERİ

 • Meme KANSERİ

 • Baş-Boyun KANSERİ

 • Gist (Gastrointestinal) KANSERİ

 • Jinekolojik KANSERİ

 • Prostat KANSERİ

 • Rektum KANSERİ

 • Mesane KANSERİ

 • Kemik metastazları

 • Lenfoma 

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar 

 • TAEK (Türk Atom Enerji Kurumu)

 • TROD (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği) Klavuzu

 • Medikal Fizik Derneği Klavuzu

 • Fizik Mühendisleri Odası Klavuzu

 • IAEA (Uluslar arası atom enerjisi kurumu)

 • NCCN

 • RTOG
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 23.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 10.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.