Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sarbay

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Lisans

İş Deneyimi

  • Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Üyelikler

  • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
  • Türk Pediatrik Onkoloji Derneği
  • Türk Hematoloji Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

  • Lösemi
  • Lenfoma
  • Çocukluk Çağı Solid Tümörleri

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Akin M, Sarbay H, Guler S, Balci YI, Polat A. Response to parenteral iron therapy distinguish unexplained refractory iron deficiency anemia from iron-refractory iron deficiency anemia. Int J Lab Hematol.2016 Apr;38(2):167-71. doi: 10.1111/ijlh.12462.

Balci YI, Acer S, Yagci R, Kucukatay V, Sarbay H, Bozkurt K, Polat A. N-acetylcysteine supplementation reduces oxidative stress for cytosine arabinoside in rat model. IntOphthalmol. 2017 Feb;37(1):209-214. doi: 10.1007/s10792-016-0259-7

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sarbay H, Akbayram S. Secondary severe thrombocytosis in a patient who underwent splenectomy due to hereditary spherocytosis and its treatment using hydroxyurea. The Pan African Medical Journal. 2019;32:175. doi: 10.11604/pamj.2019.32.175.17841

Sarbay H, Akbalık Kara M. Proteinuria due to increased dose of deferasirox in a pediatric patient with thalassemia major: case report. Int J Contemp Pediatr. 2018 Nov;5(6):2338-2340. doi: 18203/2349-3291.ijcp20184307.

Sarbay H, Ay Y. Evaluation of children with macrocytosis: clinical study. PanAfrMed J. doi: 10.11604/pamj.2018.31.54.15498.

Sarbay H. Evaluation of hematological findings in children with Down syndrome. Int J Contemp Pediatr. 2018 Sep;5(5):1724-1728. doi: 10.18203/2349-3291.ijcp20183506. 

Sarbay H, Cosan Sarbay B, Akın M, Kocamaz H, Tosun MS. Celiac Disease Presenting with Immune Thrombocytopenic Purpura. Case RepHematol. 2017;2017:6341321. doi: 10.1155/2017/6341321.

Balci YI, Polat A, Sarbay H, Ozhan B, Akin M, et al. (2015) Mature B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Hypercalcemia. J Leuk S1:002. doi: 10.4172/2329-6917.S1-002.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sarbay, A. Polat, Y.I. Balcı, M. Akın. LemierreSyndrome: Case report. 24th Biennial International Congress on Thrombosis-EMLTD Congress 2016 S56.

Sarbay, A. Polat, Y.I. Balcı, H. Kocamaz, N. Yılmaz, M.S. Tosun, E. Karaman. Common thrombosis in the both transverse, both sigmoid sinuses and left internal juguler vein in a child with ulcerative colitis. 24th Biennial International Congress on Thrombosis-EMLTD Congress 2016 S56.

I. Balcı, H. Sarbay, A. Polat, M. Akın. AcquiredVonWillebranddisease in a patientwithGlycogen Storage diseasetype 1a. 24th Biennial International Congress on Thrombosis-EMLTD Congress 2016 S56.

Akın, H. Sarbay, S. Güler, C. Çiçek, A. Polat, Y.I. Balcı. Responsiveness to parenteral iron therapy in the differential diagnosis from unexplained refractory iron deficiency anemia to iron-refractory iron deficiency anemia. 20th Congress of the European Hematology Association 2015. S779.

Akın, Y.I. Balcı, A. Polat, H. Sarbay, B. Özhan, S. Güler. Mature B cell acute lympho blastic leukemia presenting withh ypercalcemia. 47th Congress of the International Society of PediatricOncology (SIOP) 2015. S241.

Sarbay, Ş. Güven, A. Yazar, Ş. Bozdağ, S. Akova, İ. İşlek. The realitionship between risk factors for hearing impairent and the results of newborn hearing screening. Archives of diseases in childhood 2014. S472.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sarbay H, Erol M.Immune Thrombocytopenia Due to Mycoplasma Pneumoniae Infection. Turkiye Klinikleri J Case Rep. doi: 10.5336/caserep.2018-62277. IN PRESS

Sarbay H. Comparison of hematologicalfindings in H1N1 infectionswithhematologicalfindings in otherviralagents. Med Med J 2018;33(3):167-172. doi:10.5222/MMJ.2018.34966.

Sarbay H, Kocamaz H, Akin M, Ozhan B. Investigation of celiac disease followed by immune thrombocytopenic purpura diagnosis in patients and comparison with literature. North ClinIstanb. 2017 Aug 26;4(2):160-164. doi: 10.14744/nci.2017.07279.

Sarbay H, Güven Ş, Aydoğdu S. Çocuklarda seftriakson kullanımına bağlı safra taşı oluşumu. HNEAH Tıp Der. 2013;53(2):104-106.

Sarbay H, Güven Ş, Bozdağ Ş, Yazar AS, Akova S, İşlek İ. İşitme bozukluğuna neden olan risk faktörleri ile yenidoğan işitme taramasının sonuçları arasındaki ilişki. HNEAH Tıp Der. 2014;54(1):50-56.

Sarbay H, Polat A, Mete E, Balci YI, Akin M. Pertussis-like syndrome associated with adenovirus presenting with hyperleukocytosis: Case report. North ClinIstanb. 2016 Oct 16;3(2):140-142. doi: 10.14744/nci.2015.15807.

Sarbay H, Balcı YI, Güler S, Türk M, Akın M, Polat A. İndirekt Floresan Antikor Test İle Tanı Konan Leishmania Enfeksiyonuna Bağlı Hemofagositik Sendrom.  Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 163-165DOI: 10.5152/tpd.2016.4692

Narter F, Türkoğlu Ö, Sarbay H, Ergüven M. An early breathing disorder in a newborn: Jeune syndrome. Medical Science and Discovery 2016;3(2):103-6.

Sarbay H, Balci Işık Y, Polat A, Koçyiğit A, Oto M, Güler S. Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi Seyrinde Osteonekrozis Gelişen İki Olgu. Meandros Medical Journal 2015;16:128-30.

Sarbay H, Coşan Sarbay B, Güven Ş, İşlek İ. Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi ile başvuran 2 Çölyak Hastalığı olgu sunumu. Klinik Tıp Ped Der. 2014;6(1):12-15.

Sarbay H, Güven Ş, Bozdağ Ş, İşlek İ. Yenidoğan döneminde acil sorunlar. Klinik Tıp Ped Der. 2013;5(4):39-44.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Sarbay, M. Akbalık Kara. Talasemi majorlü çocuk hastada deferasiroks doz artışına bağlı gelişen proteinüri: Olgu sunumu. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi 2018. S353-354.

Sarbay, S. Akbayram. Hereditersferositoz nedeniyle splenektomi olan hastada sekonder ağır trombositoz ve hidroksiüre ile tedavisi. 44. Ulusal Hematoloji Kongresi 2018. S363-364.

Sarbay, Y. Ay. Çocuklarda önemli bir bulgu: Makrositoz. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2018. S146-147.

Sarbay, M. Erol, Ö. Aksoy. Mycoplasmapneumoniaeenfeksiyonuna bağlı gelişen immuntrombositopeni: Olgu sunumu. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2018. S121-122.

Sarbay, C. Bilaç, B. Aksoy. Juvenilksantogranülom: Olgu sunumu. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2018. S124.

Sarbay, R. Yıldırım. Sekonderhipoparatiroidi gelişen Talasemimajorlü iki kardeş: Olgu sunumu. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi 2018. S18.

Sarbay, D. Herek, Z. Çiçek, S. Saldıray, N. Özçitçi Ertuğrul. İzole pulmonerLangerhans hücreli histiositoz. Türk Pediatri Kongresi 2017. S186.

Sarbay, Y. Ay, H.İ.K. Zora, S. Güler. Downsendromu, AML M6: Olgu sunumu. Türk Pediatri Kongresi 2017. S148.

İ.K. Zora, H. Sarbay, H. Zora, S.S. Tunç, S. Yüksel. Tibialosteomyelit sonrası gelişen septik pulmoneremboli: Olgu sunumu. Türk Pediatri Kongresi 2017. S123

Özçiftçi Ertuğrul, H. Sarbay, M. Akın: Psödotrombositopeni: Olgu sunumu. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi.2016. S24.

Sarbay, Y. Işık Balcı, M. Akın, A. Polat. Kliniğimizde takip edilen Downsendromlu olguların hematolojik bulguları. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S125.

Sarbay, M. Akın, Y. Işık Balcı, A. Polat. Kliniğimizde H1N1 enfeksiyonu saptanan hastaların hematolojik bulguları. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S113.

Sarbay, Y. Işık Balcı, M. Akın, A. Polat, H. Kocamaz, B. Coşan Sarbay, M.S. Tosun. Çölyak hastalığı nadir bir başvuru şekli trombositopeni, İTP: Olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S134.

Sarbay, B. Özhan, U. Koltuksuz, A. Polat, S. Yılmaz Ağladıoğlu, N. Yalçın, A. Koçyiğit. Kliniğimizde tanısı konulan nadir görülen surrenal tümörler. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S136.

Sarbay, A. Polat, Y. Işık Balcı, M. Akın. Pre-B hücreli lösemi tanısı konulan, olgun B hücreli lösemi relapsı olan hasta: Olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S137.

Akın, H. Sarbay, Y. Işık Balcı, A. Polat. Laboratuvardan kliniğe: Kanama semptomlarına sebep olan ristosetin ve epinefrine birlikte azalmış agregasyon yanıtı olan hastalar. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S133.

Sarbay, Y. Işık Balcı, M. Akın, A. Polat, S. Güler, H. Evrengül, S. Yüksel, S. Saldıray. Eklem bulguları ile başvuran lösemi hastalarımız. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S133.

Işık Balcı, H. Koyuncu, A. Polat, H. Sarbay, M. Akın, A.İ. Bozkurt. Denizli ilinde evlilik öncesi tarama programı: 20 yıllık sonuçlar. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S95.

Atalay, Y. Işık Balcı, A. Polat, H. Sarbay, Pediatrik malinite hastalarının anestezisinde kullanılan Propofol-Ketamin ve Propofol-remifentanil uygulamalarının değerlendirilmesi. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S81.

Kocamaz, B. Özhan, Y. Işık Balcı, H. Sarbay, M. Akın. Hipofosfateminin düzeltilmesiyle kaybolan Wilson hastalığına bağlı akut hemoliz. 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2016. S138.

Çıralı, Ö.M.A Özdemir, H. Ergin, H. Sarbay, Y. Işık Balcı. İlk bulgusu trombositopeni olan bir yenidoğanda Familyal Hemofagositik Lenfohistiositozis. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016. S218.

Sarbay, Y. Işık Balcı, A. Polat, M. Akın, S. Güler. Glikojen depo hastalığı tip 1a tanılı hastada edinsel Von Willebrand Hastalığı. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2015. S106.

Akpınar, Y. Işık Balcı, H. Sarbay, E. Özdemir, M. Akın, A. Polat. Hiperlökositozla başvuran akut lösemi olgularımız. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2015. S93.

Akpınar, Y. Işık Balcı, H. Sarbay, M. Akın, A. Polat. Kliniğimizde hereditersferositoz tanısı ile izlenen olguların değerlendirilmesi. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2015. S93.

Sarbay, A. Polat, B. Coşan Sarbay, U. Koltuksuz, N. Çallı Demirkan. Apendektomi sonrası rastlantısal olarak saptanan nöroendokrin tümör: Olgu sunumu. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2015. S71.

Sarbay, Y. Işık Balcı, A. Polat, M. Akın, F. Akpınar, S. Güler. IFAT (ImmunofluorescenceAntibody Test) ile tanı konan Leishmania enfeksiyonuna bağlı hemofagositiksendrom: Olgu sunumu. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2015. S85.

Özdemir, H. Sarbay, A. Polat, Y. Işık Balcı, M. Akın. Lemierresendromu: Olgu sunumu. 51. Türk Pediatri Kongresi 2015. S56.

Işık Balcı, A. Polat, H. Sarbay, A. Koçyiğit. Akut lenfoblastik lösemi tedavisi seyrinde osteonekrozis gelişen 2 olgu. 4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu 2014. S91.

Ergüven, H. Sarbay, Ş. Güven, B. Karakayalı, G. Baş. Akut batın kliniği ile başvuran Kawasaki hastalığı: Olgu sunumu. 8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2012. S95.

Sarbay, Ş. Güven, M. Ergüven, H. Yararlı, S. Aydoğdu, B. Karakayalı. Seftriakson kullanımına bağlı psödolitiazis: 2 olgumuz. 8. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 2012. S20.

Ş. Bozdağ, Ş. Güven, Ç. Yanar Ayanoğlu, A.S. Yazar, Sarbay, A.T. Arabalı. Yenidoğan bir olguda karbonmonoksit zehirlenmesinde tedavi yaklaşımı ve izlem. 48. Türk Pediatri Kongresi 2012. S41.

Kaya Narter, H. Sarbay, H. Aydoğan, M. Ergüven. YenidoğandaMeningokok menenjiti: Olgu sunumu. 53. Milli Pediatri Kongresi 2009. S105.