Çağrı Merkezi 444 1 300

Prof. Kıvanç Şerefhanoğlu

Prof. Kıvanç Şerefhanoğlu

Eğitim

 • Tıp Fakültesi.....: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ..........: 1991-1998
 • Tıpta Uzmanlık..: İnönü Üniversitesi.....................................: 1998-2003

İş Deneyimi

 • Uzman Doktor............................: Başkent Üniversitesi..................................................... 2003-2007
 • Yardımcı Doçent Doktor............: Başkent Üniversitesi...................................................... 2007-2012
 • Doçent Doktor...........................: Başkent Üniversitesi...................................................... 2012-2013
 • Doçent Doktor...........................: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi .......................2013-2015
 • Doçent Doktor..........................: Yeniyüzyıl Üniv. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi............2015-
 • Yurt dışı deneyim: 1-26 Ekim 2007 Harvard Medical School Massachusetts General Hospital Division of Infectious Diseases

Tıbbi İlgi Alanları

 • İmmünsuprese hastalarda enfeksiyonlar
 • Kronik hepatit B/CHIV enfeksiyonu
 • Yaşlı popülasyonda görülen enfeksiyonlar
 • Yoğun bakım enfeksiyonları
 • Diyabetik ayak enfeksiyonları
 • Yumuşak doku enfeksiyonları

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler : 

 1. Turk E, Karagulle E, Serefhanoglu K, Hale Turan, Gokhan Moray.  Effect of Cefazolin Prophylaxis on Postoperative Infectious Complications in Elective Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective Randomized Study. Iranian Red  Crescent Medical Journal. 2013 July; 15(7): 581-6. 
 2. Serefhanoglu K.Reply to “Non-albicans Candida related candidemia among patients with chronic hemodialysis in the intensive care unit: True incidence or cluster infections?” J Formos Med Assoc. 2013;112:439.Serefhanoglu KTimurkaynak FCan FCagir UArslan HOzdemir FN. Risk factors for candidemia with non-albicans Candida spp. in intensive care unit patients with end-stage renal disease on chronic hemodialysis. J Formos Med Assoc. 2012;111:325-32.
 3. Serefhanoglu K, Timurkaynak F, Arslan H, Karakayali H. Bacteremia among liver and kidney transplant recipients: etiologic agents and antimicrobial susceptibilities.Braz J Infect Dis. 2011;15:408-9.
 4. Turan H, Serefhanoglu K, Karadeli E., Togan T, H Arslan. Osteoarticular involvement among 202 Brucellosis Case identified in Central Anatolia region of Turkey. Intern Med. 2011;50:421-8.
 5. Azap OK, Arslan H, Serefhanoglu K, Colakoglu S, Erdogan H, Timurkaynak F, Senger SS. Risk factors for extended-spectrum beta-lactamase positivity. Clin Microbiol Infect. 2010;16:147-51.
 6. Serefhanoglu K, Turan H, Timurkaynak F, Arslan H. Bloodstream Infections Caused by ESBL-Producing E. coli and K. Pneumoniae. The Brazilian Journal of Infectious Diseases.  2009;13:411-5.
 7. Erbek S, Serefhanoglu K, Erbek S, Demirbilek M, Can F, Tarhan E, Turan H, Cakmak O. Clinical subgroups and antifungal susceptibilities in fungal culture-positive patients with chronic rhinosinusitis. Eur Arch Otorhinolaryngol.  2008;265:775-80.
 8. Serefhanoglu K, Taskin A, T H, Timurkaynak F, Arslan H, Erel O. Evaluation of oxidative status in patients with brucellosis. The Brazilian Journal of Infectious Diseases.  2009;13:249-51.
 9. Turan H, Serefhanoglu K, Karadeli E, Timurkaynak F, Arslan H. A case of brucellosis with abscess of the iliacus muscle, olecranon bursitis, and sacroiliitis. International Journal of Infectious Diseases. 2009;13:485-7.
 10. Turan H, Serefhanoglu K, Torun NA, Kulaksizoglu S, Kulaksizoglu M, Pamuk B, Arslan H. Frequency, risk factors, and responsible pathogenic microorganisms, of asymptomatic bacteriuria in patients with type 2 diabetes mellitus. Jpn. J. Infect. Dis. 2008;61:236-8.
 11. Serefhanoglu K, Bayindir Y, Ersoy Y, Isik K, Hacievliyagil SS, Serefhanoglu S. Septic pulmonary embolism secondary to dental focus. Quintessence International. 2008;39:753-6.
 12. Turan H, Arslan H, Azap OK, Serefhanoglu K. In vitro antibacterial activity of tigecycline in comparison with doxycycline, ciprofloxacin and rifampicin against Brucella spp. International Journal of Antimicrobial Agents. 2007;30:186-93.  
 13. Serefhanoglu K, Ersoy Y, Serefhanoglu S, Aydogdu I, Kuku I, Kaya E. Clinical experience with three combination regimens for the treatment of high-risk febrile neutropenia. Ann Acad Med Singapore. 2006;35:11-6.
 14. Serefhanoglu K, Turan H, Saba Tonguc, Ozer I, Tosun E,
  Arslan H. Transfusion-associated graft-versus-host disease in an immunocompetent individual following cardiac surgery. Journal Of The Natıonal Medıcal Assocıatıon. 2005;97:418-20. 
 15. Serefhanoglu K, Turan H, Dogan R, Gullu H, Arslan H. A case of aerococcus urinae septicemia: an unusual presentation and severe disease course. Chin Med J.  2005;118:1318-20.  
 16. Bayindir Y, Sevinc A, Serefhanoglu K, But A. Cervico-mediastınal tuberculous lymphadenitis presenting as prolonged fever of unknown origin. J Natl Med Assoc.  2004;96:682-5. 
 17. Serefhanoglu K, Kaya E, Sevinc A, Aydogdu I, Kuku I, Ersoy Y. Isolated thrombocytopenia: the presenting finding of typhoid fever. Clin Lab Haem. 2003; 25:63-5. 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 1. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, B. Apilioğulları, O.K Arıbaş, Z. Ekici, F. Timurkaynak, H. Arslan. Kikuchi-Fujimoto Disease in a Patient with Mediastinal Lymphadenopathy. Mediastinal Lenfadenopati ile Seyreden Bir Kikuchi Fujimoto Olgusu Turk Toraks Derg DOI: 10.5152/ttd.2013.38
 2. A. Sükan, H. Çevik, K. Şerefhanoğlu. Detection of active bleeding with Tc-99m red blood cell scintigraphy within the hematoma as a complication of cranial angiography. Turk J Nucl Med.  2009;18:23-5. 
 3. K. Şerefhanoğlu, S. Kabatas, T. Cansever, H. Arslan. Linezolid tedavisine bagli dilde renk degisikligi ile meydana gelen bir spondilodiskit olgusu. Klimik Dergisi.  2009; 22:34-6. 
 4. H. Turan, H. Arslan, H. Uncu, Ö. Azap, K. Şerefhanoğlu. Tigesiklinin Brucella suslarına in vitro etkinliginin doksisiklin, siprofloksasin ve rifampisinin etkinligi ile karsılastırılması. Infeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection). 2007;21(3):147-51. 
 5. H. Turan, B. Horasanlı, K. Şerefhanoğlu, GK. Ünler, F. Timurkaynak, H. Arslan. Metranidazol tedavisine baglı periferik nöropati. ANKEM Derg. 2007;21(2):98-100. 
 6. K. Şerefhanoğlu, H Turan, F Timurkaynak, H. Arslan. Genel yoğun bakım ünitesinde görülen semptomatik üriner sistem infeksiyonlarının etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Klimik Dergisi. 2007;20(3):88-91. 
 7. H. Turan, K. Şerefhanoğlu. Hemodiyaliz hastalarında sorun olan bakteriyel infeksiyonlar. Diyaliz Transplantasyon ve Yanık. 2006;17:75-83. 
 8. K. Şerefhanoğlu, H. Turan, Rafi Dogan, T. Bakırcı, F.E. Timurkaynak, H. Arslan., "Genel yoğun bakım ünitesinde ventilatör iliskili pnömoni etkenleri. Yoğun Bakım Dergisi. 2006;6(3):169-74. 
 9. K. Şerefhanoğlu, H. Turan, F. Timurkaynak, H. Arslan. Diyabetik ayak infeksiyonlarının aerobik bakteriyolojik analizi. Ankem Derg. 2006;20(2):85-8. 
 10. K. Şerefhanoğlu, Y. Bayındır, E. Sönmez. Listeria monocytogenese bağlı menenjit. Yeni Tıp Dergisi. 2001;18(1):20-1. 
 11. C. Çetin, E. Sönmez, Y. Bayındır, K. Şerefhanoğlu, S. Günal. Malatya yöresinde tetanoz immünitesi. FLORA. 2000;5(2):135-41. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

 1. Turan H, Serefhanoglu K, Karadeli E, Togan T, Arslan H. Osteoarthricular involvement in brucellosis: study of 155 cases. ESCMID European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. ECCMID Final Programme 1528 pp., Helsinki, Finland, 16-19 May 2009. 
 2. Turan H, Arslan H, Uncu H, Azap O, Serefhanoglu K. In vitro antibacterial activity of tigecycline in comparison with doxycycline, ciprofloxacin and rifampin against Brucella species.17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and 25th International Congress of Chemotherapy. 2034 pp., Munich, Germany, 31 March-3 April 2007. 
 3. Turan H, Şerefhanoglu K, Torun AN, Kulaksızoğlu S, Kulaksızoğlu M, Pamuk B, Arslan H. The frequency of and risk factors for asymptomatic bacteriuria in type 2 diabetes mellitus.16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. ESCMID Clinical Microbiology and Infection, 1852 pp., Nice, France, 1-4 April 2006. 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. K. Şerefhanoğlu, F. Timurkaynak, H. Arslan, S. Yıldız. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde opere olan hastalarda meydana gelen cerrahi alan enfeksiyonları. 3. Türkiye EKMUD Kongresi. Bildiri kitapçığı,294-295 pp., Ankara, 12-16 Mayıs 2010.  
 2. K. Şerefhanoğlu, F. Timurkaynak, H. Arslan. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ayaktan takip edilen kronik böbrek yetmezlikli hastalarda meydana gelen bakteriyemiler. 3. Türkiye EKMUD 2010 Kongresi. Bildiri kitapçığı, 209 pp., Ankara, 12-16 Mayıs 2010.  
 3. K. Şerefhanoğlu, F. Timurkaynak, F. Can, Ü. Çağır, H. Arslan. Başkent Üniversitesi İstanbul ve Ankara Hastaneleri Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Hastalarda Meydana Gelen Kandidemiler: Non-albicans Candidaspp. için risk faktörleri ve Antifungal duyarlılık durumları. 3. Türkiye EKMUD 2010 Kongresi. Bildiri kitapçığı,187-189 pp., Ankara, 12-16 Mayıs 2010.  
 4. K. Şerefhanoğlu, F. Timurkaynak, H. Arslan, S. Yıldız. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi erişkin hasta servislerinde meydana gelen nozokomiyal enfeksiyonlar. 3. Türkiye EKMUD 2010 Kongresi. Bildiri kitapçığı, 296 pp., Ankara, 12-16 Mayıs 2010.  
 5. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, GK. Ünler, H. Arslan. Konya ilinde gönüllü kan donörlerinde HBsAg seroprevelansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Bildiri kitapçığı,126 pp., Antalya, 01-04 Nisan 2010.
 6. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, GK. Ünler, H. Arslan. Konya ilinde gönüllü kan donörlerinde Anti-HCV seroprevelansı ve yaş ve cinsiyetle ilişkisi. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi. Bildiri kitapçığı 142 pp., Antalya, 01-04 Nisan 2010.
 7. K. Şerefhanoğlu, S. Çelebi, F Timurkaynak, H. Arslan. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde saptanan nozokomiyal enfeksiyonlar ve etken Mikroorganizmaların Dağılımı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı 213 pp. Antalya, 25-29 Mart 2009 
 8. K. Şerefhanoğlu, S. Çelebi, FE Timurkaynak, H. Arslan, S. Yıldız., 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Erişkin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde nozokomiyal enfeksiyon etkeni bakterilerin antibiyotik duyarlılık durumları. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 218 pp. Antalya, 25-29 Mart 2009 
 9. K. Şerefhanoğlu, AC. Vuran, O. Omay, C. Ayabakan, A. Türköz, R. Türköz, F Timurkaynak, S. Yıldız. Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatrik Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde saptanan nozokomiyal enfeksiyonlar ve etken mikroorganizmaların dağılımı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 220 pp., Antalya, 25-29 Mart 2009 
 10. K. Şerefhanoğlu, AC. Vuran, O. Omay, C. Ayabakan, A. Türköz, R. Türköz, F Timurkaynak, S. Yıldız. Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatrik Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde nozokomiyal enfeksiyon etkeni bakterilerin antibiyotik duyarlılık durumları. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 192 pp., Antalya, 25-29 Mart 2009 
 11. H Turan, K Şerefhanoğlu, E Karadeli, T Togan, H Arslan. Brusellozlu 155 olguda osteoartiküler tutulumun değerlendirilmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 266-267 pp., Antalya, 25-29 Mart 2009 
 12. H. Turan, B. Horasanlı, K. Şerefhanoğlu, GK Ünler, F. Timurkaynak, H. Arslan. XIII. Bir olguda metronidazol yan etkisi: periferik nöropati. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Klimik Dergisi, 2007;20:S169 (Özel sayı). Bildiri kitapçığı, 376 pp., Belek, Antalya, 14-18 Mart 2007. 
 13. H. Turan, R. Dursun, K. Şerefhanoğlu, E. Tosun, F. Timurkaynak, H. Arslan. Bir eritema induratum bazin olgusu. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Klimik Dergisi (Özel sayı). Bildiri kitapçığı, 323 pp., Belek-Antalya, 14-18 Mart 2007 
 14. H. Turan, H. Arslan, H. Uncu, Ö. Azap, K. Şerefhanoğlu. Tigesiklinin Brucella suşlarına invitro etkinliğinin doksisiklin, siprofloksasin ve rifampisinin etkinliği ile karşılaştırılması. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Klimik Dergisi (Özel sayı). Bildiri kitapçığı, 357 pp., Belek-Antalya, 14-18 Mart 2007 
 15. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, E. Karadeli, F. Timurkaynak, H. Arslan. İliakus kas absesi, olekranon bursiti, ve sakroiliit ile seyreden bir bruselloz olgusu. XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Klimik Dergisi(Özel sayı). Bildiri kitapçığı, 309-310 pp., Belek-Antalya, 14-18 Mart 2007 
 16. Ş. Nail Güner, E. Melek, B. Göktürk, K. Şerefhanoğlu, E. Baskın. Yenidoğan döneminde idrar örneklerinden izole edilen toplum kaynaklı Gram negatif mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları. 43. Türk Pediatri Kongresi. Bildiri kitapçığı, 272 pp., Bodrum, Türkiye, 16-20 Mayıs 2007.
 17. K. Şerefhanoğlu, H Turan, F. Timurkaynak, H. Arslan, E. Soylu. Hastane infeksiyonu etkeni olarak çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi Ek 1. Bildiri kitapçığı, 31 pp., Ankara, 6-9 Nisan 2006. 
 18. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, F. Timurkaynak, H. Arslan. Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde saptanan hastane infeksiyonlarının dağılımı. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi Ek 1. Bildiri kitapçığı, 50 pp., Ankara, 6-9 Nisan 2006. 
 19. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, F. Timurkaynak, H. Arslan. "Nozokomiyal metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi :Ek 1. Bildiri kitapçığı, 40 pp., Ankara, 6-9 Nisan 2006. 
 20. ŞN. Güner, U. Kavakçı, S. Özkiraz, K. Şerefhanoğlu, M. Yiğiter, E. Baskın. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ve veziko-üreteral reflü. 50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri. Bildiri kitapçığı, SS:40 pp., Aksu/Antalya, 8-12 Kasım 2006. 
 21. ŞN. Güner, K. Şerefhanoğlu, B. Göktürk, Z. Gökmen, S. Özkiraz, E. Baskın. İdrar örneklerinden izole edilen toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları. 50. Milli Pediatri Kongresi Fin-Türk Pediatri Günleri. Bildiri kitapçığı, SS-35 pp., Aksu/Antalya, 8-12 Kasım 2006 
 22. K. Şerefhanoğlu, H. Turan, F Timurkaynak, H. Arslan, E. Soylu. Brusellozlu hastalarda Rose-Bengal testinin duyarlılık ve özgüllüğü. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Bildiri kitapçığı, 451 pp., Belek/Antalya, 12-16 Eylül 2006 
 23. K. Şerefhanoğlu, H. Turan, F. Timurkaynak, H. Arslan, E. Soylu. Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görülen cerrahi alan infeksiyonu etkenlerimiz ve antibiyotik duyarlılıkları. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Bildiri kitapçığı, 395 pp., Belek/Antalya, 12-16 Eylül 2006 
 24. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, AN. Torun, S. Kulaksızoğlu, M. Kulaksızoğlu, B. Pamuk, H. Arslan. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda asemptomatik bateriüri etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Bildiri kitapçığı, 399 pp., Belek/Antalya, 12-16 Eylül 2006. 
 25. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, B. Apilioğulları, OK. Arıbaş, Z. Ekici, F. Timurkaynak, H. Arslan. Olgu sunumu: Kikuchi Fujimoto Hastalığı. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Bildiri kitapçığı, 471 pp., Belek/Antalya, 12-16 Eylül 2006. 
 26. K. Şerefhanoğlu, H. Turan, R. Dogan, T. Bakırcı, FE. Timurkaynak, H. Arslan. Genel yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni etkenleri. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 295 pp., Belek-Antalya, 16-20 Kasım 2005. 
 27. K. Şerefhanoğlu, H. Turan, FE Timurkaynak, H. Arslan. Diyabetik ayak infeksiyonlarının bakteriyolojik analizi. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 281 pp., Belek-Antalya, 16-20 Kasım 2005. 
 28. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, F Timurkaynak, H. Arslan. Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 238 pp., Belek-Antalya, 16-20 Kasım 2005. 
 29. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, ÖK. Azap, Ü. Çağır, F Timurkaynak, H. Arslan. Toplum kökenli MRSA suşlarında antibiyotik duyarlılığı ve risk faktörleri. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı. 243 pp., Belek-Antalya, 16-20 Kasım 2005. 
 30. H. Turan, K. Şerefhanoğlu, F Timurkaynak, H. Arslan, Soylu E. Hastanemizde nozokomiyal bakteriyemi etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 297 pp., Belek-Antalya, 16-20 Kasım 2005. 
 31. M. Fırat, Y. Bayındır, Y. Ersoy, S. Günal, K. Şerefhanoğlu, AD. But, R. Durmaz. Tüberküloz menenjitli on iki hastanın retrospektif değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi. Bildiri kitapçığı, 104 pp., Malatya, 3-5 Nisan 2003 
 32. İ. Aydoğdu, E. Kaya, İ. Kuku, K. Şerefhanoğlu, A. Erkurt, S. Şenel, C. Çiçek, H. Diri, O. Özhan. Yaşlı akut miyelobastik lösemili hastalarda tedavi sonuçlarımız. Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi. Bildiri kitapçığı, 45 pp., İstanbul, Türkiye, 10-14 Ekim 2003. 
 33. R. Ulu, İ. Aydoğdu, İ. Kuku, E. Kaya, A. Erkurt, K. Şerefhanoğlu. Tedaviye refrakter veya relaps olmuş kronik lenfositer lösemi ve low grade lenfomalarda fludarabin kullanımı.Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi. Bildiri kitapçığı, 60 pp., İstanbul, Türkiye, 10-14 Ekim 2003. 
 34. K. Şerefhanoğlu, İ. Aydoğdu, E. Kaya, İ. Kuku, M. Baydar, M. Dikilitaş, F. Ateş, K. Çıkım, İ. Pembegül, S. Şerefhanoğlu, Rİ. Öner, R. Bentli, H. Atmaca. Febril nötropenili hastalarda klasik amphoterisin-B kullanımı. Türk Hematoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi. Bildiri kitapçığı, 85-86 pp., Antalya, Türkiye, 2002. 
 35. Y. Ersoy, M. Fırat, K. Şerefhanoğlu, AD But, G. Bilişik., Hastane kökenli infeksiyonlardan izole edilen gram negatif suşlarda iki farklı yöntemle ESBL üretiminin tespit edilmesi XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Bildiri kitapçığı, 290 pp., Antalya, 30 Eylül-5 Ekim 2002.