Çağrı Merkezi 444 1 300

Uzm. Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım

Uzm. Dr. Müzalin Çiğdem Yıldırım

Eğitim

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
 • Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Kliniği - Uzmanlık

İş Deneyimi

 • Batman Devlet Hastanesi
 • Ankara Haymana Devlet Hastanesi
 • Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Üyelikler

 • Klimik Derneği
 • İnfeksiyon Dünyası Derneği
 • EkMUD Derneği
 • Viral Hepatit Derneği

Bilimsel Yayınlar

Makale ve bildiriler

Akıncı  E,  Bodur  H,  Erbay  Ç and  Deveer  M.(  Brucella  abortus  epiymo-orchitis  relapsing  in  the  opposite  testis  3  months  after  antibiotic  therapy  and  development  of  aspermia  )  Int  J  Dis  2003;7:290-291.

Akıncı  E,  Bodur  H,  Erbay  Ç, Çevik  M  A. (A  Case  of  Brucellosis  Presenting  with  Sewere  Thrombocytopenia ).  Turk J  Haematol  2003 ;20(1):  43-45

Çolpan  A,  Bodur  H,  Çevik  M A,R  Gözüküçük,  Erbay  Ç, (Listeria  Monocytogenes  Mnenjitli  iki  olgu  sunumu  ve  litaratürlerin  gözden  geçirilmesi.  Turkısh  Journal  of  Infection  .  2002:16(4)503 

Akıncı E,  Bodur  H,  Erbay  Ç,. 3 Ay  sonra  karşı  testisde  tekrarlayan  brucella  abortus  epididimo-orşiti. İnfeksiyon  Dergisi(Turkish  journal  of  infection)2003;17(1);95-98

Zoonotik  hastalıklar  hizmet  içi  modülü. Zoonotik  hastalıklar  Bölüm  -I,  TC Sağlık  Bakanlığı Temel   Saglık  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  .ANKARA  2010 

Tekgündüz  E,  Yüksel  M,  Erbay Ç,   Arıbaş  B. AltuntaşF (Pandemic  2009  H1N1  Influenza  in  Patients  with  Hematopoietic  Stem  Cell  Transplantation  and  Hematolojic  Malignancy:  Single   Center  Experience)  Oncology  2010;79(5-6)409-14.

Yıldırım Erbay  Ç,  Ertek M, Kaya M, TUNCEL Ü, Kinolon  tedavisine  yanıt  alınamayan bir TULAREMİ olgusu. Klimik 2012 ;25(2)87-90

Erbay  Ç.  Akıncı  E,  Bodur  A,  Çolpan  A,  Çevik  M  A,   P1568.  A  case  of  brucellosis  presenting  with  severe  thrombocytopenia. Clinical  Microbiology  and  Infecion,  Volume 8,  Supplement  1,  2002

Akıncı  E,  Bodur  H,  Erbay  Ç,  Çolpan  A,  Çevik  M  A,   P1567.  Relapsing  Brucella  abortus  epididymo-orchitis. . Clinical  Microbiology  and  Infecion,  Volume 8,  Supplement  1,  2002

Bodur  H, Çevik  M  A,  Erbay  Ç, Akıncı  E, Çolpan  A, P1560.  Discovertebral  infection  in  brucellosis.  . Clinical  Microbiology  and  Infecion,  Volume 8,  Supplement  1,  2002

Erbay  Ç,  Tekgündüz  E, Yeniğün  A, İskender  G,  Hematoloji  ve  kemik  iliği  ünitesinde  yatan  hastaların   klinik  izolatlardan  saptanan  candida  türleri,  antifungal  duyarlılıkları.  Klimik  2011  15  Türk  klinik  mikrobiyoloji  ve  infeksiyon  hastalıkları  kongresi,  Antalya

Erbay  Ç,  Tekgündüz  E,  Çimentepe  M,  Akay  N,  İskender  G,  Hematolojik  kanserli  hastalarda  bakteriyemi  ve  kinolon  direnci. .  Klimik  2011  15  Türk  klinik  mikrobiyoloji  ve  infeksiyon  hastalıkları  kongresi,  Antalya

Erbay  Ç,  İskender  G,  Ogan  C,  Özturan  T,  Diyabetik  ayak  infeksiyonlarının  erken  tanısında  inflamatuar  markırların  rolü, Klimik  2011  15  Türk  klinik  mikrobiyoloji  ve  infeksiyon  hastalıkları  kongresi

İskender G, Erbay  Ç,  Ogan  C,  Çelebi  B,  Kiliç  S.  Tularaemia( cases  from  Turkey).21   st European  Congress  of  Clinical  Microbiology  and  İnfectious  Diseas(ECCMID) 27 th  international  Congress  of  Chemotherapy (ICC)7-10-2011

İskender  G,    Ogan C ,  Erbay  Ç.  Yoğun  bakım  ünitesi  antimikrobiyal  direnç. Klimik  2011  15  Türk  klinik  mikrobiyoloji  ve  infeksiyon  hastalıkları  kongresi, Antalya

Erbay  Ç,  Tekgündüz  E,  Ogan  C,  İskender  G,  Çimentepe  M,  Ankara  onkoloji  hastanesi  kemik  iliği  ünitesinde    yatan  hastalarda  Vankomisin  dirençli  Enterekok  sürveyansı.  36.  Ulusal  hematoloji  kongresi  3-7  kasım  2010  Antalya 

Erbay  Ç,  Şirinoğlu  I,  Ogan  C,  İskender  G,  Çoğul  dirençli  acinetobacter  baumannii  nazokomiyal  infeksiyonu. 36.  Ulusal  hematoloji  kongresi  3-7  kasım  2010  Antalya 

İskender  G,  Erbay  Ç,  ogan  C,  Batı  S.  Hematoloji  -KİT  ünitesinde  bakteriyel  direnç  infeksiyon  ve  destek  veriler. 36.  Ulusal  hematoloji  kongresi  3-7  kasım  2010  Antalya 

Erbay  Ç,  İskender  G,  Ogan,  Türker  K, Ankara  onkoloji  hastanesi  yoğun  bakım  ünitelerinde  görülen  çoklu  dirençli  Acinetobacter  infeksiyonlarına  bakış.  7  Ulusal  dahili  ve  cerrahi  bilimler  yoğun  bakım  kongresi  23eylül-3ekim  2010  Bilkent  otel  ,Ankara

İskender  G,  Ogan  C,   Erbay  Ç ,Akay  N,   Ankara  onkoloji  hastanesi  yoğun  bakım  ünitelerinde  üç  yıllık  hastane  infeksiyonları  sürveyansı. .  7  Ulusal  dahili  ve  cerrahi  bilimler  yoğun  bakım  kongresi  23eylül-3ekim  2010  Bilkent  otel  ,Ankara

Erbay Ç.  Bir  yıl  sonra  tekrarlayan  relaps  sıtma  olgusu.  XXXIII  Türk  Mikrobiyoloji  Kongresi.  21-25  Ekim 2008,  Bodrum.

Erbay  Ç.  Brusellosizin  endemik  olduğu  bölgede  brusella  epidimiorşitli  bir  olgu. .  XXXIII  Türk  Mikrobiyoloji  Kongresi.  21-25  Ekim 2008,  Bodrum.

Erbay  Ç,  Kaya  G,  Sayılır  K.  Brusellozlu  20  olgunun  değerlendirilmesi. .  XXXIII  Türk  Mikrobiyoloji  Kongresi.  21-25  Ekim 2008,  Bodrum.

Hasçelik  N,  Fındık  R,  Erbay  Ç.  34  H  week   of  pregnancy varicella  zoster  infection.8 Turkısh-  German  gynecology  congress.  April  29  -May 3  2009  Antalya

İskender  G,  Sayılır  K,  Oğan  C,  Erbay Ç.   Nötropenik  Hematolojik  Maligniteli  Hastada  inluenza  A (H1N1) virüsü  reenfeksiyonu.  9.  Febril  nötropeni  simpozyumu .  25-28  Şubat  2010,  Ankara

Yüksel  M,  Çimentepe  M, Türkoğlu  D,  Koçubaba  Ş,  Kurdal  M,    Arslan  Ş,  Erbay  Ç.  Ankara  onkoloji   eğitim  ve  araştıma   hastanesi  kök  hücre  nakil  ünitesinde  CMV  viremisi  deneyimi . 25-28  Şubat  2010,  Ankara

İskender  G,  ,  Oğan  C,  Erbay Ç, Sayılır  K.  Ankara  onkoloji   eğitim  ve  araştıma   hastanesi kemik  iliği  transplantlı  hastalarda  gelişen  enfeksiyonlar.  3  ekmud  kongresi  2010  Ankara   

İskender  G,  ,  Oğan  C, Sayılır  K.  Erbay Ç, Ankara   onkoloji   eğitim  ve  araştıma   hastanesi  Yoğun  bakım  ünitelerinde  görülen  hastane  enfeksiyonları  .  3  ekmud  kongresi  2010  Ankara   

Sayılır  K. ,  Oğan  C,  Batı  S, .  Erbay Ç, Lamuvudinin  Kemoterapi  Profilaksisinde Kullanımının  Etkinliği  .3  ekmud  kongresi  2010  Ankara

İskender  G,  ,  Oğan  C, Sayılır  K.  Erbay Ç, Nötropenik  hematolojik   maliğniteli  hastad  H1N1  Virüsü  reenfeksiyonu 9.  Febril  nötropeni  senpozyumu.25-28  şubat  2010

Yüksel  M,  Çimentepe  M,  Türkoğlu  D,  Koçubaba  Ş,  Kurdal  M,  Arslan  Ş,  Erbay  Y Ç, Şirinoğlu  I,  Tetik  A,  İsender  G,  Tekgündüz  E,  Altuntaş F  9.  Febril  nötropeni  senpozyumu.25- 28  şubat 2010 BİLKENT  ,ANKARA

Tekgündüz  E,  Arslan  Ş,  Koçubaba  Ş,  Erbay Y Ç, Özdilekcan  Ç, Arıbaş  B,  Şirinoğlu I, Tetik  A,  Yüksel M,  Altuntaş  F, 9.  Febril  nötropeni  senpozyumu 25- 28  şubat 2010  BİLKENT, ANKARA

İskende r  G,  Sayılır K,  Oğan  C, Erbay  Ç.  Brusellozlu  olgular.  14   Türk  klinik  mikrobiyoloji  ve  infeksiyon  hastalıkları  kongresi. 25-29  Mart  2009,Antalya

İskender  G,  Ogan C,  ,Arıbaş  B,  S,Türker  K,  Erbay  Ç,Batı S.Kronik  hepatit  Chastalarında  tedavi  yanıtı.KLİMİK 2011.15  Türk  klinik  mik  kong 261

Özen  H, Yiğit  SY,  Altuntaş  F,  Tarla  A,Turgut A,  Akay  N,  Türker  K,  Ogan C,  İskende G,  Erbay  Ç Onkoloji  hastanesi   Kİ  ünitesi 2010  yılı  hastane  infeksiyonları  ve  etken  dağılımı  .  Klimik  2011  15  Türk  klinik  mikrobiyoloji  ve  infeksiyon  hastalıkları  kongresi,  Antalya

Türker  K, Ogan  C,  İskender  G,  Erbay  Ç.  Günümüz  Türkiyesinde  Hepatit  A  kronik viral  hepatitlarde  sorunmudur. X ULUSAL  VİRAL  HEPATOLOJİ  KONGRESİ.1-4  NİSAN 2010 

Türker K,  Ogan  C,  Batı  S,  Erbay  Ç,  İskender  G,  Yeniğün  A  , Lamuvudin  kemoterapi  profilaksisinde  kullanımının  etkinliği. X ULUSAL  VİRAL  HEPATOLOJİ  KONGRESİ 1—4  NİSAN 2010

Öztürk  A, yılmaz A, Aktaş Z,  Yıldırım  Ç,   Azap A,  Yazıcı  Ü.  Masif  hemoptiziyle  seyreden  endobronşial  mukormikoz  olgusu.   TÜRKİYE solunum  araştırma  derneği , ULUSAL kongresi 15-19 ekim 2016