Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kalçın

Eğitim

 • Ankara Keçiören Lisesi
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • Kocaeli Hereke Sağlık Ocağı
 • Kocaeli 112 Acil Servis
 • Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Viranşehir Devlet Hastanesi
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği

Tıbbi İlgi Alanları

 • Çocuk Hastalıkları

Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Erken Bebeklik Döneminde Bir Unilateral Süpüratif Parotit Olgusu, Yelda Türkmenoğlu, Berna Akşahin, Sibel Kalçın, The Journal of Pediatric Research 2014;1(1):43-5 DO I: 10.4274/jpr.66376

 • Çocukluk çağında vulvar kaşıntının nadir bir nedeni: Liken sklerozus. İlteriş Oğuz Topal, Ayşe Tülay Sayılgan, Sibel Kalçın , Turk Pediatri Arsivi. 2014 Mar; 49(1): 86–87

 • Çocuklarda Suda Boğulmalara Güncel Yaklaşımlar, Vefik Arıca, Hüseyin Dağ, Sibel Kalçın,  Mustafa Kemal Üniv.Tıp Derg, Cilt 4, Sayı 15, Yıl 2013

 • Vitamin D İntoksikasyonu: iki Olgu Sunumu, Yelda Türkmenoğlu,Sevilay Kök, Sibel Kalçın, Okmeydanı Tıp Dergisi, 2014; 30(3) 176-178

 • Ender görülen inflatuar bir hastalık:Cogan sendromu,Behçet Uz çocuk hastalıkları dergisi,2016 6(3),223-226

 • Akut izoniazid intoksikasyonuna bağlı konvülzyon: Çocuk olgusu, 50. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs 2014

 • Rezene, anason ve Frenk kimyonu beraber kullanımının İnfantil kolikli bebeklerde etkinliği: Retrospektif anket çalışması, 50. Türk Pediatri Kongresi. Mayıs 2014

 • Ağır nötropeni ile seyreden bir pnömoni olgusu, 20th Turkish National Neonatalogy Congress. Bodrum 2012

 • Asemptomatik konjenital  sitomegalovirüs enfeksiyonu. 21th  Turkish National Neonatalogy Congress Belek, 2013

 • Bir monolateral süpüratif parotit olgusu. 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, 2013, İstanbul

 • İnek sütü allerjisinin nadir bir formu, izole alerjik kontakt ürtiker: Bir olgu sunumu , 23. Ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresi Bodrum Ekim 2016

 • Çinko ile Sağlıklı Nesiller ( Çinko ve İmmün Sistem Üzerine Etkileri)

 • Nesilden Nesile Probiyotikler(Probiyotikler ve İmmün Sistem Üzerine Etkileri)