Çağrı Merkezi 444 1 300

Doç. Dr. Ragıp Gökhan Ulusoy

Doç. Dr. Ragıp Gökhan Ulusoy

Eğitim

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
 • Université Libre de Bruxelles - Yüksek Lisans
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Denklik
 • Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçent

İş Deneyimi

 • Çankırı Sağlık Ocağı
 • Brugmann Üniversite Hastanesi, Brüksel, Belçika
 • Bordeaux Üniversite Hastanesi, Bordeaux, Fransa
 • Brugmann Üniversite Hastanesi, Brüksel, Belçika
 • Florence Nightingale Hastanesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
 • Hisar Intercontinental Hastanesi
 • Acıbadem Hastanesi, Kayseri
 • Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Kızılgöz V, Sivrioglu AK, Aydın H, Çetin T, Ulusoy GR. Assessment of the anterolateral ligament of the knee by 1.5 T magnetic resonance imaging. Journal of International Medical Research, 2018; 46(4): 1486-1495. Doi: 10.1177/0300060517740032 

Kızılgöz V, Sivrioglu AK, Ulusoy GR, Aydın H, Karayol SS, Menderes U. Analysis of the risk factors for anterior cruciate ligament injury: aninvestigation of structural tendencies. Clinical Imaging. 2018; 50(4), 20-30.,Doi: https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2017.12.004 (13.12.2017 online)

Kızılgöz V, Sivrioğlu AK, Ulusoy GR, Yıldız K, Aydın H, Çetin T. Posterior tibial slope measurement on lateral knee radiographs as a risk factor of anterior cruciate ligament injury: A cross-sectional study Radiography (2018), https://doi.org/10.1016/j.radi.2018.07.007

Bilge A, Ulusoy GR, Öztürk Ö, Öztürk İA, Aykut S. Carpal tunnel syndrome surgery anti-adhesion gel is effective? Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologiae Chechoslovaca 2017;84:391-95

Bilge A, Ertürk C, Işikan UE, Altay MA, Öztürk IA, Ulusoy RG, Doğramacı Y  The Clinical and Biochemical Effects of Oral Glucosamine and Chondritinon Patients with Knee Osteoarthritis; A Randomized, Single Blinded, Controlled Clinical Trial. Austin Journal of Orthopaedics & Rheumatology 2016;3:1044

Ulusoy GR, Bilge A, Öztürk Ö. Comparison of corticosteroid injection and ozone injection for relief of pain in chronic lateral epicondylitis. Acta Orthopaedica Belgica 2019;85(3):00-00

Öztürk Ö, Bilge A, Tezcan AH, Yağmurdur H, Ulusoy GR, Gezgin İ, Dost B. Comparison of ultrasound and electrical neurostimulation guidance in axillary brachial plexus block. Anesth, Pain & Intensive Care 2016;20:50-3

Ulusoy GR, Bilge A, Yakalın Y, Akıncı M, Ermutlu Ş. Placing a threaded plug in the hole of a locking plate at the fracture level can increase the resistance of the plate: A biomechanical study. Sanamed 2018; 13(3): 229-234 DOI: 10.24125/sanamed.v13i3.256

Ulusoy GR, Kızılgöz V, Sivrioğlu AK. Relationship between Body Mass Index and Articular Injuries Accompanying Primary Anterior Cruciate Ligament Tear in Male Knees: A Retrospective Observational Study. The Journal of Knee Surgery 2019 Jul 8 DOI: 10.1055/s-0039-1692668

Kızılgöz V., Sivrioğlu AK, Aydın H,  Ulusoy GR, Çetin T, Tuncer K. The Combined Effect of Body Mass Index and Tibial Slope Angles on Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Male Knees: A Case-Control Study.  Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders 2019 Aug. DOI: 10.1177/1179544119867922

Ulusoy GR. Arthroscopy-assisted fixation of Ideberg-type Vb glenoid fracture: A case report. Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery 2019;30(1):61-64

Kızılgöz V, Ulusoy GR, Aydın H, Yıldız K, Çetin T, Evran M. Association Between Body Mass Index and Meniscal Tears Requiring Surgery. Eastern J of Medical Sciences 2019 Jan

Çatal B, Bilge A, Ulusoy RG. Endoscopic Plantar Fascia Release Versus Cryosurgery for The Treatment of Chronic Plantar Fasciitis: A Prospective Randomized Study [published online ahead of print, 2019 Nov 21]. J Am Podiatr Med Assoc. 2019;10.7547/18-082. doi:10.7547/18-082

Ulusoy RG., Kızılgöz V. (2020). Effect of medial meniscus posterior horn tears ontibial translation in ACL intact knees  a casecontrol study based on MRI. Current Orthopaedic Practice, 31(5), 0–0.

Kızılgöz V, Ulusoy GR, Özdemir O. Reliability of the measurements of cross-sectional area and diameter of semitendinosus and gracilis tendons using 1.5 T magnetic resonance imaging. November 2020. Doi: 10.4328/ACAM.20357

Yıldız K, Medetalibeyoğlu F, Kaymaz İ, Ulusoy GR. Triad of foot deformities and its conservative treatment: With a 3D customized insole. Journal of Engineering in Medicine April 12, 2021. Doi: 10.1177/09544119211006528

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

ULUSOY RG (2019). The effect of obesity on meniscus extrusion in patients with medial meniscus tear. 2nd international Hipocrates Congress on Medical 
and Health Sciences.

ULUSOY RG, YILDIZ KADRİ, BOZKURT BEKİS HAYRUNİSA (2018).  Pediatrik populasyonda düz tabanlık, içe basma ve ark yükseklik indeksi ilişkisi. 1. International Iğdır Congress on Multidisciplinary studies.

BİLGE A., ULUSOY RG., ERTÜRK C., IŞIKAN UE., ALTAY MA., ÖZTÜRK İA.   Gonartrozlu olgularda oral glukozamin hidroklorür ve kondroitinsülfat tedavisinin serum ve  sinovyal sıvıdaki kıkırdak yıkım belirteçleri üzerine etkisi. Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı), ANTALYA, 2017.

YILDIZ K., ULUSOY RG., BOZKURT BH. Pediatrik populasyonda düz tabanlık ve D  vitamini etkisi  kalsiyum seviyelerinin incelenmesi. 1. International Iğdır Congress on Multidiciplinary studies, IĞDIR, 2018.

YILDIZ K., UZUNER MB., BODUÇ E., ÇETİN T., ULUSOY RG., KIZILGÖZ V. Kafkas bar ekibi oyuncularının 10 yıllık gözlemde ayak anatomisi değişiklikleri. ZEUGMA  1.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, 2018.

ULUSOY RG., VANCABEKE M. Prospective randomized study of Colles’ fractures comparing the external  fixation and intrafocal (Kapandji) pinning.  30th Anniversary Belgian Hand Group, Brüksel. (2002)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Ulusoy GR, Bilge A, Başbuğ  HS, Öztürk Ö. Alt ekstremite venöz yetmezliğinin plantar fasiit  etyolojisindeki rolü. Ulusoy GR, Bilge A, Başbuğ.  Kafkas J Med Sci 2018;8;52-4

Benli İT, Ulusoy G, Özseçen ÇT. Torakolomber bölge omurgalarının morfometrik analizi. The journal of Turkish Spinal Surgery 2011;22:19-24

Bilge A, Ulusoy GR, Üstebay S, Öztürk Ö. Osteoartrit. Kafkas J Med Sci 2018;8:133-42

Bilge A, Ulusoy GR, Çatal B, Üstebay S, Üstebay D. Results of Developmental Hip Dysplasia and Average Cost Analysis in Kars. Kafkas J Med Sci 2017;7:181-7

Kızılgöz V., Ulusoy GR. Is there any relationship between lumbar intervertebral disc space height and lumbar disc herniations? A study of radiographic evaluation. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2019; Jul 30(3):187-192

Ulusoy GR, Kızılgöz V. The Relationship Between Medial and Lateral Tibial Translation and Anterior Cruciate Ligament Injuries. Eurasian Journal of Medical Investigation 2019;3(3):205-209 DOI: 10.14744/ejmi.2019.95530

Kızılgöz V, Ulusoy GR. Association Between Femoral Trochlear Groove Measurements and Chondral Injuries of the Patellofemoral Joint. Eurasian Journal of Medical Investigation 2019;3(2):144-149

Ulusoy GR, Vancabeke M, Boute P, Putz P. Radius Distal End Fractures: A Prospective Randomized Comparison Of Intrafocal (Kapandji) Pinning Versus External Fixation. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;5(1):106-116

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

ULUSOY RG, ŞAHİN L. Yüksek vücut kitle endeksi nin radius distal uç kırıkları ciddiyeti üzerine etkisi. 3. DOĞU ANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ, Erzurum, 2019.

YILDIZ K, ULUSOY RG. Gelişimsel kalça displazili hastalarda doğum kanalı ölçümü postpartum kanama araştırması,” presented at the Peripartum kanamalara medikal ve  cerrahi yaklaşım kadavra ve maket üzerinde eğitim sempozyumu, Kars, 2018.

ÇATAL B., UYSAL MA., BİLGE A., ULUSOY RG, ÖZCAN C. Endoskopik Plantar Fasia gevşetme Yapılan Hastalardaki Klinik Sonuçlar. KEMİK EKLEM 2015, Antalya, 2015.

ULUSOY RG. Yüksek vücut kitle endeksi nin menisküs ekstrüzyonu üzerine etkisi. X.  ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİ , 2019.

ULUSOY RG. Hangi greftler nerede kullanılabilir. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , 2016. (Davetli Konuşmacı)

 

Diğer yayınlar

AKSOY Ö., BİLGE A., ERMUTLU CŞ., ULUSOY RG., ÖZAYDIN İ., ÖZTÜRK S.,  et al., Correction of advanced degree congenital flexural deformities with ilizarov external fixators. 2nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Bafra, 2018. (Poster)

YÜCETÜRK A., ULUSOY RG. Torasik outlet sendromu cerrahİsi  uzun takip sonuçları. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2005. (Poster)

YÜCETÜRK A., ULUSOY RG. Magnifikasyon altında yapılan neurilemmoma eksizyonlarında postoperatif fonksiyon. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,  Antalya, 2005. (Poster)