Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Selda Yılmaz

Eğitim

 • 1995-2001 Lisans eğitimi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2003-2008 Tıpta Uzmanlık: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.B.D.
 • Uzmanlık tezi: Üç fazlı kemik, işaretli lökosit ve kemik iliği sintigrafisinin birlikte kullanımının periprostetik enfeksiyonların tanısındaki yeri.
 • Danışmanı: Prof. Dr. Çetin Önsel

İş Deneyimi

 • 2003-2008 Araştırma görevlisi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A..B.D.
 • 2008-2010 Uzman tabip, Erzurum Numune Hastanesi ve Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2010-2011 Uzman tabip ve Nükleer tıp kliniği işletmecisi, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
 • 2011-2012 Uzman tabip, Medistate Kavacık Hastanesi ve Lifemed İleri Görüntüleme Merkezi
 • 2012-2014 Uzman tabip, Göztepe Eğitim Araştırma hastanesi PET/BT ünitesi (hizmet alımı, özel)
 • Mayıs-2014- halen Uzman tabip, Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi,

Üyelikler

 • İstanbul Tabip Odası, Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

 • Onkolojik PET/CT görüntülemeleri ve radyonüklid tedaviler

Yazıları

Bilimsel Yayınlar

AYAYIN VE ETKİNLİKLER

 • 3. SCI Expanded, “Social Science Citation Index (SSCI)”, “Arts and Humanities Citation Index (AHCI)” kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
 •  Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi
 • Halac M, Yılmaz S, Mut SS, Ergül N, Sönmezoglu K, “Situs inversus totalis shown in the 18FPET/CT scan,” Hell J Nucl Med, 10,121 (2007).
 • Halac M, Mut SS, Yılmaz S, Ergul N, Sonmezoglu K, “Appearance of Situs Inversus Totalis and Polysplenia Syndrome on FDG PET/CT,” Clin Nucl Med, 33, 142(2008).
 • Halac M, Cınaral F, Sager S, Yılmaz S, Sönmezoglu K, Dervisoglu S, Uslu, “FDG PET/CT Findings in Recurrent Malignant Schwannoma,” Clin Nucl Med, 33, 172(2008).
 • Demir H, Halac M, Yılmaz S, Isgoren S, Sonmezoglu K, Uslu I. “A doughnut sign of a hydatid cyst of the liver on FFDG PET/CT”, Clin Nucl Med, 33, 876(2008).
 •  Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlanan bildiri veya konuşma
 • Sager S, Kabasakal L, Yılmaz S, M Ocak, Y Şanlı, H Maecke, C Önsel, I Uslu, “Comparison of Inoctreotide scintigraphy with Tchynic toc/tate scintigraphy in the same patient group for diagnosis of somatostatin receptor expressing tumors”, Annual Congress of the EANM, Athens, Eur J Nucl Med, Vol. 33 (suppl. 2), 121, 2006.
 • Cınaral F, , Halac M, Sager S, Yılmaz S, Erdogan E, Ergul N, Mut SS, Onsel C, Sayman H, Sonmezoglu K, Uslu I, “Focal FDG uptake in thyroid gland. Does SUVhelps in the discrimination between malignant and benign thyroid lesions?”, 8th International Nuclear Oncology Congress, İstanbul, Turk J Nucl Med, 17, 23, 2008.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan tam metni veya özeti yayınlanan poster
 • Yılmaz S, Kabasakal L, Özmen Ö, Şanlı Y, Demir H, Tamam M, Alan N, Altıparmak M, Türkmen C, Önsel Ç, Uslu İ, “Comparison of the Reproducibility of Split Renal Function Calculation Obtained From Dynamic and Static Renal Scintigraphy: A Multicenter Study” 6th International Nuclear Oncology Congress, 1May ÇeşmeTurk J Nucl Med, 2004.
 • Yılmaz S, Kabasakal L, Özmen Ö, Şanlı Y, Demir H, Tamam M, Alan N, Altıparmak M, Türkmen C, Önsel Ç, Uslu İ, “Comparison of the Reproducibility of Split Renal Function Calculation Obtained From Dynamic and Static Renal Scintigraphy: A Multicenter Study” Annual Congress of the EANM, Helsinki, Eur J Nucl Med Mol Imaging, Vol. 31 (suppl. 2),416, 2004.
 • Yılmaz S, Yormaz E, Türkmen C, Sayman H B, Mudun A, Kabasakal L, Altıparmak M,
 •  “Evaluation of relative renal function using 99mTcTcEC and 99mTcin dynamic renography: Comparison with TcDMSA scintigraphy”, XIII. International symposium on radionuclides in nephrourology ISCORN 2007, 9May 2007 Antalya, PII-4
 • Yılmaz S, Onsel C, Sayman H, Sonmezoglu K, Kabasakal L, Kanmaz B, Halac M, Uslu I, “Combined TcMDP three phases bone, TcHMPAO labeled leukocyte and Tctincolloid bone marrow imaging for diagnosing infected joint prostheses”, Annual Congress of the EANM, Munich, Eur J Nucl Med Mol Imaging, Vol. 35 (suppl.2),379, 2008.
 • Yılmaz S, Kabasakal L, Onsel C, Sayman H B, Kanmaz B, Sonmezoglu K, Uslu I, “Radioiodine ablation rate of well differentiated thyroid cancer patients with unTSH levels” Annual Congress of the EANM, İstanbul, Eur J Nucl Med Mol Imaging, Vol. 32 (suppl. 1), 610, 2005.
 • Cınaral F, Halac M, Sager S, Yılmaz S, Erdogan E, Ergul N, Mut S, Onsel C, Sayman H, Sonmezoglu K, Kanmaz B, Kabasakal L, Uslu I, “Evaluation of focal thyroid uptakes detected by PETscannıing,” Annual Congress of the EANM, Copenhagen, Eur J Nucl Med Mol Imaging, Vol. 34 (suppl.2), 287, 2007.
 • Ergul N, Halac M, Sager S, Yılmaz S, Cınaral F, Erdogan E, Mut S, Onsel C, Sayman H, Sonmezoglu K, Uslu I, “The diagnostic role of FDG PET in fever of unknown origin,” Annual Congress of the EANM, Copenhagen, Eur J Nucl Med Mol Imaging, Vol. 34 (suppl. 2), 285, 2007.
 • Yilmaz S, Onsel C, Sayman H B, Sönmezoğlu K, Kabasakal L, Kanmaz B, Halaç M, Uslu I, “Combined TcMDP three phases bone, TcHMPAO labeled leukocyte and Tctincolloid bone marrow imaging for diagnosing infected joint prostheses” 8th International Nuclear Oncology Congress, İstanbul, Turk J Nucl Med, 17(S),39, 2008.
 • F, Halac M, Sager S, Yılmaz S, Erdogan E, Ergul N, Mut S, Onsel C, Sayman H, Sonmezoglu K, Uslu I, “Focal FDG uptake in thyroid gland. Does SUVhelps in the discrimination between malignant and benign thyroid lesions?”, 8th International Nuclear Oncology Congress, İstanbul, Turk J Nucl Med, 17, 23, 2008.
 • Yilmaz S., Carikci O, Superiorty of FNaF PET/CT scan upon TcMDP bone scintigraphy in prostatic cancer patients with low PSA levels: a case report. Annual Congress of the EANM, Milan, Eur J Nucl Med Mol Imaging P0257/P0720, 2012
 • Carikci O, Yilmaz S, İntroduction with newly available radiopharmaceutical FNaF and bone PET/CT: initial private center experience. Annual Congress of the EANM, Milan, Eur J Nucl Med Mol Imaging P0248/P0719, 2012

ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER

 • Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar
 • Halaç M, Dede F, Yılmaz S, Sağer S, Sönmezoğlu K, “FDGİncelemesinde Görüntüleme Pozisyonunun Lezyon Deteksiyonuna Etkisi: Olgu Sunumu”, Turk J Nucl Med, 16, 7(2007).
 • Halaç M, Mut Ş. S, Yılmaz S, Ergül N, Sönmezoğlu K, “Sakız Çiğneme Sonrasında PET/BT’de Yaygın Yoğun FDG Tutulumu”, Turk J Nucl Med, 16, 77(2007).
 • Mut Ş. S, Halaç M, Yılmaz S, Sönmezoğlu K, Ergül N, Uslu İ, “Lenfomalarda FDG PET/BT Görüntüleme Protokolünün Önemi” Turk J Nucl Med, 16, 69(2007).
 •  Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlanmış bildiri veya konuşma
 • Yılmaz S, Sağer S, Mut S, Erdoğan E, Nişli S, Ergül N, Çınaral F, Halaç M, Sönmezoğlu K, Uslu İ, “Malign melanom tanılı hastalarda PET/CT görüntülemede çekim protokolü ve alt ekstremitenin katkısı”, 19.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 6, 2007.
 • Yılmaz S, Yormaz E, Türkmen C, Sayman H, Kabasakal L, Mudun A, Altıparmak M, “Dinamik böbrek sintigrafisinde kullanılan üç ayrı ajanla (99mTc99mTcVE 99mTcrelatif renal fonksiyon hesaplamasının statik böbrek sintigrafisi ile karşılaştırılması”, 19.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Turk J Nucl Med, Cilt. 16,30, 2007.
 • N, Halaç M, Sager S, Yılmaz S, Çınaral F, Erdoğan E, Mut S, Önsel Ç, Sayman H, Sönmezoğlu K, Uslu İ, “Nedeni bilinmeyen ateş değerlendirilmesinde FDGdiagnostic değeri”, 19.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 5, 2007.
 • F, Halaç M, Sager S, Yılmaz S, Erdoğan E, Ergül N, Mut S, Önsel Ç, Sayman H, Sönmezoğlu K, Uslu İ, ”Tiroid bezinde PET/BT’de izlenen fokal FDG tutulumlarının değerlendirilmesi”, 19.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 9, 2007.
 • Erdoğan E B, Yılmaz S, Çınaral F, Halaç M, Önsel Ç, Uslu İ, Sönmezoğlu K, Kabasakal L, Sayman H, Kanmaz B, “Sabit doz radyoiyot tedavisinin toksik adenom ve multınoduler toksik guatrdaki etkisi ”, 19.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Adana, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 13, 2007.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda tam metni veya özeti yayınlanan poster
 • Yılmaz S, Kabasakal L, Özmen Ö, Şanlı Y, Şen Berk F, Demir H, Tamam M, Alan N, Türkmen C, Önsel Ç, Uslu İ “Dinamik ve statik böbrek sintigrafisinde split renal fonksiyon ölçümünün tekrarlanılabilirliğinin karşılaştırılması :çok merkezli çalışma”, Nükleer Tıp Sempozyumu PET 30 NisanMayıs 2005 Ankara Bilkent Otel, Turk J Nucl Med, Cilt. 14, 75, 2005
 •  Kaya E, Halaç M, Yılmaz S, Sönmezoğlu K, Sağer S, Uslu İ, “Hodgkin lenfoma ve lupus vulgaris tanılı hastada PETbulguları”, Klinik Onkolojide PET ve Moleküler Görüntüleme Sempozyumu, Ankara, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 86, 2007.
 • Halaç M, Nişli S, Sönmezoğlu K, Yılmaz S, Sayman S, Uslu İ, “Nüks serviks kanseri tanısında boşmesanenin FDG PET/BT’de lezyon belirlenmesine etkisi”, Klinik Onkolojide PET ve Moleküler Görüntüleme Sempozyumu, Ankara, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 89, 2007
 • Yılmaz S, Halaç M, Sönmezoğlu K, Çınaral F, Sayman H, Uslu İ, “Olgu bildirisi:nöroendokrin tümör nüksünün saptanmasında FDGrolü”, Klinik Onkolojide PET ve Moleküler Görüntüleme Sempozyumu, Ankara, Turk J Nucl Med, Cilt. 16, 90, 2007
 • Binici D. N., Yılmaz S, Demirci M, Çiven H, Güneş N, “ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran fonksiyonel dispepsili hastalarda üre nefes testi sonuçları ”, 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 EylülEkim 2009, Antalya, kongre kitabı syf: 273

Katıldığı kurs ve seminerler

 • European School of Nuclear Medicine 27 th seminar 29 AprilMay 2004 CesmeToplantı Sorumlusu: P. Lind M.D. EANM
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu “ Nöroendokrin Somatostatin Reseptör Görüntüleme ve Tedavisi Kursu” 3 Nisan 2004 Ankara
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Kardiyoloji Çalışma Grubu “Nükleer Kardiyoloji İleri Klinik Uygulamalar Kursu” 9Ekim 2004 Ankara
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji Çalışma Grubu “PET sintigrafisi semineri” 3Kasım 2007 Ankara
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Kardiyoloji Çalışma Grubu “Nükleer Kardiyoloji Semineri” 24Kasım Ankara
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Enstrümantasyon, Kalite Kontrol ve Radyasyon Güvenliği Komitesi “Enstrümantasyon, Kalite Kontrol ve Radyasyon Güvenliği Semineri” 01Aralık 2007 Ankara
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Radyofarmasi Çalışma Grubu “Radyofarmasi Semineri”  12Ocak 2008 Ankara
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nefroüroloji Pediatri Çalışma Grubu “ Pediatri ve Nefroüroloji Semineri” 19Ocak 2008 Ankara
 • Ayrıca 2004yılları arasında Avrupa (EANM) ve Türkiye (TSNM)'de yapılan uluslarası nükleer tıp kongrelerinin neredeyse tamamına katıldım.